Korešpondenčné zhromaždenie delegátov

Korešpondenčné zhromaždenie delegátov

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 zvolalo predstavenstvo OSBD Žilina v súlade so zákonom č. 62/2020 Z. z. a so zmenami a doplnkami niektorých zákonov, zhromaždenie delegátov formou korešpondenčného hlasovania, t. j. bez osobnej účasti delegátov na zhromaždení.

Delegáti dostali okrem pozvánky aj hlasovací lístok s obálkou, v ktorej ho vyplnený doručovali  na družstvo. Aby bol hlasovací lístok platný, delegát musel svoj podpis overiť u notára. Overenie zdarma zabezpečilo OSBD Žilina na troch notárskych úradoch v Žiline a na Mestskom úrade v Rajci.

Zhromaždenie sa uskutočnilo 24. 5. 2021 a zo 114 pozvaných sa ho zúčastnilo 82 delegátov. Platných bolo až 81 hlasovacích lístkov, čo je rekordná, 71,1 %-ná účasť. Delegáti korešpondenčne schválili realizáciu volieb a volebnú komisiu.
Image