Šťastná konštelácia na Černovskej

Šťastná konštelácia na Černovskej

Jedným z najnáročnejších projektov obnovy bytového domu pre naše bytové družstvo bola výmena rozvodov v paneláku na Černovskej ulici 6 – 11. Bez väčších problémov dopadla na výbornú. Možno ju sprevádzala aj šťastná konštelácia hviezd, na výsledku sa však určite podpísala intenzívna vzájomná spolupráca aktívnej komisie vlastníkov bytov pod vedením iniciatívneho zástupcu vlastníkov, so šikovným zhotoviteľom a „v réžii“ odhodlaného správcu.

V roku 2012 vlastníci na domovej schôdzi, ktorú viedol predseda predstavenstva OSBD Milan Piliar, schválili plán údržby svojho bytového domu na Vlčincoch I.: výmenu rozvodov, obnovu predsadených schodísk, osobných i nákladných výťahov a pivničných okien.

V roku 2013 však rozsah obnovy prehodnotili a odsúhlasili iba výmenu zvislých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a obnovu predsadených schodísk. Prípravu projektovej dokumentácie pre obnovu vlastníci zverili nášmu družstvu a komisii zvolenej zo svojich radov.

Rozumné rozhodnutie „za pochodu“
Vlastníci sa v roku 2014 na schôdzi zvolanej správcom rozhodli zobrať si úver na obnovu vo výške 400 000 eur s fixným 1,7%-ným úrokom. K tomu pridali vlastných 100 tisíc eur nasporených vo fonde domu. A urobili aj jedno dodatočné, no o to významnejšie rozhodnutie. Vedúca technického útvaru OSBD Ing. Jaroslava Ďuratná hovorí: „Pôvodne vlastníci schválili iba výmenu rozvodov stúpačiek v bytoch. ,Ale po posúdení projektanta a zhodnotení všetkých faktov, odborných informácií a odporúčaní od nášho družstva, nakoniec odsúhlasili aj výmenu ležatých rozvodov v dome.“
Zástupca vlastníkov bytov Ivan Kobolka rekapituluje: „Súčasťou výmeny rozvodov teplej vody bolo aj ich hydraulické vyregulovanie. Týmto sme teda zároveň splnili zákonnú povinnosť, vyregulovať ich do konca roka 2015.“
 
Stále v pluse a s rezervou
Pripraviť tento projekt bolo náročné časovo aj finančne. Zástupca vlastníkov konštatuje: „Dlhé roky sa nezvyšovali príspevky do fondu domu. Takže dovtedy, kým sme rozhodovali o výške úveru na obnovu, sme čas využili aj na dosporenie financií do fondu.“

Jedno z naozaj dobrých rozhodnutí v prospech svojich financií vlastníci urobili, keď na streche svojho 11-podlažného domu prenajali priestory pre technológie dvoch mobilných operátorov. Ročný príjem domu z prenájmu v sume 7 tisíc eur stačí na náklady na bežnú údržbu domu aj na všetky potrebné revízie: výťahov, elektroinštalácie, bleskozvodov či pravidelnú výmenu vodomerov. Keďže sa vo fonde nazhromaždí mesačne viac peňazí ako v minulosti, uhradia z neho splátku úveru a ešte im zostane takmer polovica prostriedkov ako rezerva.
Image

Ivan Kobolka

„Stavbyvedúci prácu výborne zabezpečoval technicky i organizačne, pri riešení problémov postupoval veľmi operatívne,“ hodnotí I. Kobolka.
Úspech aj vďaka vyššiemu záujmu vlastníkov
Fáza prípravy výmeny rozvodov bola skutočne mravčou prácou, na ktorej sa od samého začiatku veľmi aktívne podieľala netradične až 8-členná komisia zložená z vlastníkov bytov (štandardne komisiu tvoria 3 – 5 ľudia). Komisia, zamestnanci OSBD a všetci zainteresovaní, vrátane projektanta, sa stretli neporovnateľne viackrát, než je zvykom (obyčajne ide o 4 – 5 stretnutí). ,Aj pri obnove predsadených schodísk sa uskutočnilo viac stretnutí ako je bežné. „Vlastníci sa totiž rozhodli projekt počas jeho prípravy „okresať,“ zdôvodňuje Peter Eliáš, ktorý za OSBD túto časť projektu obnovy zastrešoval.  

Využili inštitút písomného hlasovania
Najdôležitejšie je, že sa vlastníci v takom veľkom dome vôbec dokázali potrebnou väčšinou zhodnúť nielen na samotnej obnove, ale aj na jej financovaní a zhotoviteľovi – hoci nie na schôdzi vlastníkov, ale písomným hlasovaním vo februári 2015. Potom už práce „dostali zelenú“.

S ohľadom na komfort
Takto vyzerala výmena rozvodov očami zástupcu vlastníkov: „Najskôr vymenili ležaté rozvody, hneď potom rezervné prípojky, a tak vždy na pár hodín nešla buď len teplá alebo studená voda. Potom prešli na stúpačky v bytoch a montovali už originálne prípojky. Voda nikdy nebola veľmi dlho odstavená.“

Ing. Patrik Šmehýl z realizátorskej firmy PROGRES THERM s. r. o., poveril Pavla Černeka – skúseného stavbyvedúceho a obaja sa podľa vlastníkov bytov svojej úlohy zhostili dokonale. „Stavbyvedúci prácu výborne zabezpečoval technicky i organizačne, pri riešení problémov postupoval veľmi operatívne,“ hodnotí I. Kobolka.

V 11-podlažnom dome tak pracovníci zvládli jednu stúpačku za deň, na čo si mnohé firmy vyhradzujú dva dni (aj keď musíme uviesť, že vzduchotechnika sa nevymieňala). Od 14. mája do 16. júna dokázali vymeniť rozvody v 192 bytoch s 18 stúpačkami. A všetko „klapalo“ ako hodinky, aj vďaka presne dodržiavanému časovému harmonogramu, ktorý bol vyvesený v každom vchode.

PROGRES THERM: obyvateľov nechceme stresovať
„Bytový dom Černovská bol počtom bytov zatiaľ najväčším projektom, ktorý sme realizovali, no objemovo máme za sebou už aj väčší objekt,“ hovorí P. Šmehýl a pokračuje: „Rýchlosť realizácie nespočíva ani tak v množstve ľudí, ako skôr v dobre organizovanej práci. Práce sa snažíme vykonať tak rýchlo, ako to len ide a čím skôr odísť z bytu, aby sme obyvateľov dlho nestresovali,“ vysvetľuje P. Šmehýl.
Firma PROGRES THERM s. r. o. (na trhu už od roku 1996), v roku 2015 dokonca zrealizovala výmenu rozvodov v až 900 bytoch.

Nie je priestor na zaváhanie
Pri všetkých druhoch systémov (tu to bol REHAU), je doba realizácie rovnaká. Podľa P. Šmehýla však nie je možné plynulo pracovať bez riadnej prípravy realizácie a sprístupnenia bytov. „Ak by sa v jeden deň nepodarilo dokončiť stúpačku, ďalší deň je na rade nasledujúca, a nie je čas vrátiť sa späť. Preto keď nám na Černovskej jeden vlastník oznámil, že svoj byt nesprístupní, keby nebolo pánov Piliara a Kobolku, výmena v celej jednej stúpačke by sa asi vôbec nezrealizovala,“ konštatuje P. Šmehýl.
Image
Keď už zvislé, tak aj ležaté
Projekt výmeny rozvodov v záverečnej etape dokončila za OSBD technička prípravy Eva Vonsová. V mene družstva tlmočí: „Všetkým vlastníkom, ktorí chcú meniť rozvody v stúpačkách, odporúčame zároveň vymeniť aj ležaté rozvody. Napriek tomu, že na ležatých rozvodoch v domoch ľudia nezaznamenávajú mnoho havarijných situácií, realita býva iná.

Tieto potrubia sú často v nevyhovujúcom stave, hlavne vinou korózie a zanášania. Okrem toho je to určite výhodnejšie finančne aj z pohľadu komfortu bývania obyvateľov – všetko sa urobí naraz.“

V dome zavládla spokojnosť
Realizátorská firma zvládla aj podmienku vlastníkov bytov, že si nebudú sami rozoberať bytové jadrá a závesné WC - geberity, ani dávať ich po výmene rozvodov do pôvodného stavu (bolo ich 80!). Firmu nezaskočila ani situácia, keď rozvody nebolo možné meniť inak ako cez kuchyňu.
 
Ivan Kobolka zas s kamarátom z domu Ladislavom Mórom pomohli susedom, ktorým začali tiecť niekde ešte pôvodné, vyše 40-ročné sifóny, keď sa po výmene rozvodov a vyregulovaní zvýšil prietok aj tlak vody v nových rozvodoch. Niektorým obyvateľom dokonca pomohli s obkladačkami.

Zástupca vlastníkov uzatvára: „Na záver chcem vyzdvihnúť prístup a ústretovosť pána predsedu Milana Piliara a poďakovať sa aj pani Vonsovej a pánovi Eliášovi. Všetci ma výborne informovali a vyšli mi v ústrety. Ďakujem družstvu za dôveru, na našu veľkú obnovu som mal iba pozitívne ohlasy.“

Na záver...
Súčasťou obnovy predsadených schodísk bola aj výmena vchodových dverí za plastové, do ktorých vedú zrekonštruované schody a nad nimi sú nové striešky. Pribudli nové pivničné okná, okapové chodníky a nový náter dostali panelákové sokle. Najnovším počinom sú vymenené všetky hlavné vstupné dvere do domu za hliníkové od firmy BIKY-Marketing s.r.o., Ladislava Bittšanského. A aby sa tieto dvere hneď nepoškodili, čipy na otváranie premiestnili na vchodové zvončeky.

A hoci nateraz bolo obnov a rekonštrukcií v dome viac ako dosť, už dnes Ivan Kobolka rozmýšľa, ako si poradiť so starými výťahmi - a hlavne za čo...a Kobolku, výmena v celej jednej stúpačke by sa asi vôbec nezrealizovala,“ konštatuje P. Šmehýl.