Všetky články

Korešpondenčné zhromaždenie delegátov

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 zvolalo predstavenstvo OSBD Žilina v súlade so zákonom č. 62/2020 Z. z. a so zmenami a doplnkami niektorých zákonov zhromaždenie delegátov formou korešpondenčného hlasovania, t. j. bez osobnej účasti delegátov na zhromaždení.

Korešpondenčné zhromaždenie delegátov

Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je moderná spoločnosť, zaoberajúca sa správou bytových domov. Je jednou z mála, ktorá prežila zmenu politického režimu a úspešne funguje v súčasnej ekonomike. Pritom domy spravuje nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe. Na pokrytie svojich nákladov používa výnosy z prenájmov nehnuteľností a z inej hospodárskej činnosti, a tým udržiava pomerne nízky poplatok za správu bytových domov.

Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?

Váš názor nás zaujíma

Ak ste využili naše služby a čokoľvek ste na OSBD Žilina vybavovali, mohli ste od nás dostať e-mail s krátkym dotazníkom. Prosíme Vás o spoluprácu: vyplňte ho a ohodnoťte, ako sme vybavili Vašu žiadosť či podnet, s ktorými ste sa na nás obrátili.

Váš názor nás zaujíma

Ako bude vyzerať panelák budúcnosti?

Deti v tom majú jasno. Aspoň tie, ktoré sa zapojili do našej výtvarnej súťaže určenej pre žiakov základných škôl. Výkresov prišla presná stovka, a sú veľmi vydarené. Preto sme sa rozhodli dodatočne udeliť hneď dve ocenenia: 4. cenu a špeciálnu cenu za nápadité použitie loga OSBD.

Ako bude vyzerať panelák budúcnosti?
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.