Držíte v rukách vyúčtovanie... čo vás najviac zaujíma?

Držíte v rukách vyúčtovanie... čo vás najviac zaujíma?

Sú otázky, ktoré sa rokmi nemenia. Čo vás najviac zaujíma v súvislosti s vyúčtovaním?

Článok sme zhrnuli do prehľadných blokov o preplatkoch, nedoplatkoch, predaji bytu a súvisiacom vyúčtovaní, aj o zálohovom predpise.

PREPLATKY:
Z vyúčtovania mám preplatok, kedy mi ho vrátite?
Do 30 dní od dátumu, kedy si prevezmete vyúčtovanie.

V akej výške mi vrátite preplatok?
Ak máte za rok 2023 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, vrátime vám „preplatok k 31. 12. 2022 po vyúčtovaní“.

Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?
Čo najskôr písomne požiadajte o vrátenie na účet. Tlačivo si stiahnete na www.osbdza.sk z priečinka Dokumenty/Ročné vyúčtovanie 2022 (Oznámenie bankového účtu pre výplatu preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu).
Vyplnené tlačivo doručte na našu adresu Tulská 33, 010 08 Žilina, alebo mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do 4. 6. 2023.

 

Preplatok si chcem nechať na konte a platiť z neho úhrady na rok 2023. Je to možné?
Áno, no čo najskôr písomne požiadajte o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré si stiahnete na www.osbdza.sk z priečinka Dokumenty/Ročné vyúčtovanie 2022 (Žiadosť o preúčtovanie preplatku).  
Vyplnené tlačivo doručte na našu adresu Tulská 33, 010 08, Žilina, alebo mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do 4. 6. 2023.

 

Prečo majú susedia vyšší preplatok?
Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku vplýva viacero faktorov: výška stanoveného preddavku, poplatkov v pevnej časti (napr. platby do fondu opráv), no zohľadniť treba aj či sa byt nachádza v rovnakom dome alebo individuálne zvyklosti rodiny (míňanie a šetrenie teplej vody či intenzitu kúrenia - niekto má rád v byte veľmi teplo, iný chladnejšie...).
Dôležité je aj, či porovnávate správne sumy, keďže v preplatku môžu byť zahrnuté aj uhradené zálohy.

NEDOPLATKY

Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.
Zálohy sme stanovili na základe skutočných nákladov z predchádzajúceho roka. V aktuálnom období však mohli byť vyššie, dôvody bývajú rôzne: vyššia spotreba, počet osôb a podobne. Odporúčame vám: skontrolujte si odpočty meračov v byte. Pri pochybnostiach kontaktujte technikov oddelenia služieb.

Ako zaplatiť nedoplatok?
Môžete využiť jednu z týchto možností: vklad v banke (rovnako ako vkladáte bežné platby za byt), jednorazovým príkazom alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu. Nedoplatok je potrebné poukázať do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

V roku 2023 som uhradil nedoplatok aj za rok 2022 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím?
Keďže sa preddavky uhrádzajú mesiac vopred, do vyúčtovania sa počítajú iba platby uhradené do 30. 11.  kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30. 4. Skutočnú výšku nedoplatku vám pomôžeme zistiť v Zákazníckom centre OSBD Žilina.   

PREDAJ BYTU  

V roku 2022 som predal byt, kedy mi vrátite zálohu, ktorú som pri predaji bytu uhradil?
Pretože ide o vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, vysporiadame všetky finančné prostriedky evidované na vašom konte.

Predal som byt v čase od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023, ako dostanem späť uhradené zálohy?

 V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:

 1. na rok 2022, ktorá bola automaticky pripočítaná k platbám za rok 2022 a vysporiadaná spolu s vyúčtovaním za rok 2022 v roku 2023,
 2. na rok 2023, ktorá ostane na vašom konte až do vyúčtovania za rok 2023 v roku 2024.

 

Pri predaji bytu som žiadal preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Vrátite mi preplatok takým spôsobom, ako som požiadal?
Áno, preplatok vám vrátime spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pri zmene vlastníka bytu.

ZÁLOHOVÝ PREDPIS

Odkedy mám uhrádzať zálohovú platbu z nového prepisu?
Nový zálohový predpis je platný od 1. 7. 2023. Keďže sa platby uhrádzajú mesiac vopred, platbu za júl je potrebné poukázať už v júni.

Zálohový predpis ste mi znížili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete si úhrady nechať v pôvodnej výške.

Zálohový predpis ste mi zvýšili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Nie. V tomto prípade by vám vznikol nedoplatok a posielali by sme vám upomienky.

Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.
Zálohové predpisy sme vypočítali podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2022. Ak ste teda v roku 2022 alebo 2023 menili údaj o počte osôb bývajúcich v byte, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame vám, kontaktujte naše zákaznícke centrum (osobne, telefonicky alebo e-mailom) a požiadajte  o prepočítanie preddavku.

Ako sme v OSBD Žilina prepočítavali zálohové predpisy platné od 1. 7. 2023?

Podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2022:
 

Vývoj cien sa prejavil na médiách a energiách takto:  

 • Studená voda, zrážková voda - SEVAK, a. s., od 1. 1. 2023 nárast ceny o 13 %. Predpis sme zmenili o 15%.
 • Teplo a teplá voda:
  • MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a. s., nárast ceny od 1. 8. 2022 o viac ako 10 %, zvýšenie ceny od 1. 1. 2023 po „zastropovaní“ 20€/MWh približne o 15 %. Predpis sme navýšili o 30 %.
  • BINEKO, a. s., nárast ceny od 1. 1. 2023 po „zastropovaní“ 20€/MWh približne o
   15 %. Predpis sme zvýšili o 25%.
 • Plyn dodávaný do kotolní – VSE, a. s., ceny komodity nevzrástli, zvýšili sa distribučné poplatky o približne 4 – 6 %. Predpis sme navýšili o 10 %.
 • Elektrická energia v spoločných priestoroch - SSE, a. s., ceny komodity a distribučných poplatkov vzrástli individuálne podľa sadzby. Zmena predpisu o 100 %.

 

Chceme sa vyhnúť vyšším nedoplatkom a preplatkom z budúceho vyúčtovania za rok 2023. Preto sme bytovým domom, v ktorých si vlastníci pre vykurovanie odsúhlasili pomer 20:80 a 30:70, upravili zálohový predpis podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR 503/2022 Z. z. (ustanovuje rozpočítavanie nákladov na dodané teplo). Táto vyhláška odporúča pomer 60:40 (60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka).

Ak ste si na domovej / vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. fondu opráv, odmenu domovníka...), túto zmenu sme tiež zahrnuli do nového rozpisu preddavku.

 

 

OSTATNÉ

Čo na vyúčtovaní znamená „Stav konta k 30. 4. 2023“?
Je to informácia o platbách v roku 2023 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2022.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Radi na ne odpovieme priamo v Zákazníckom centre OSBD Žilina alebo telefonicky na číslach 041 / 555 33 50, 51, 53 a 555 33 68. 

Ohľadne nákladov na teplo, teplú, studenú a zrážkovú vodu sa informujte u zamestnancov oddelenia služieb na tel. číslach 041 / 555 33 54, 57.