Financovanie obnovy „šijeme na mieru“ každému bytovému domu

Financovanie obnovy „šijeme na mieru“ každému bytovému domu
csob_logo

Žilinská pobočka Československej obchodnej banky, a.s., (ČSOB) je hlavnou finančnou inštitúciou OSBD Žilina v oblasti správy bytových domov. Od čias prvých otvorených účtov bytových domov a prvých 11 úverov, čo je v porovnaní s dneškom už naozaj iba číslo z histórie, uplynulo dlhých 11 rokov. Číslo 11 je tu preto naozaj symbolické, keďže obojstranná spolupráca sa začala v roku 2011.

 

Podstatnú časť vzájomnej dlhoročnej a úspešnej spolupráce tvorí úverová činnosť pre obnovu bytových domov. „Z 11 úverov, pomocou ktorých mohli niektoré domy financovať obnovu cez program SLOVSEFF, sme sa dostali na číslo 142, z nich je „živých“  viac ako 120,“ rekapituluje Peter Horvát, korporátny bankár zo žilinskej SME pobočky ČSOB.

Od roku 2014 v pobočke spracovali viac ako 300 ponúk financovania obnov 215 bytových domov. V nich bolo spracovaných vyše 600 variantných riešení, čo znamená, že vlastníci jedného bytového domu dostali približne 3 ponuky na rôzne možnosti financovania svojej rekonštrukcie. Peter Horvát hovorí aj o úspešnosti ponúk na financovanie obnov, ktoré predkladajú vlastníkom. „Úspešnosť našej pobočky sa pohybuje približne na 60 %, čo nemá  v bankovom sektore obdobu. Vo všeobecnosti je pri komerčnom financovaní priemerne medzi 10 – 20 %. Darí sa nám vďaka tomu, že sme spoločne s bytovým družstvom našli mnoho výhodných riešení. Každému bytovému domu financovanie pripravujeme na mieru.

Pobočka pritom sprostredkovala financovanie naozaj všetkých možných obnov, vrátane odkupovania pozemkov pod bytovými domami či výstavby nových výťahov tam, kde pôvodne vôbec neboli vybudované. Najnižší úver mal výšku približne 8 000 €, najvyšší takmer 1,3 mil. €. Pri niekoľkých úveroch pre veľké bytové domy bola prekonaná vrchná hranica financovania nastavená na 1 mil. €.
Zároveň sa zlučovaním investícií podarilo zabezpečiť financovanie obnov aj pre malé bytové domy.  „V súčasnej dobe riešime najmä situácie, aby vlastníci mohli dokončiť obnovu aj pri cenovom náraste, ktorý vybraná inštitúcia odmieta dofinancovať,“ upresňuje Peter Horvát.

Počas dlhých 11 rokov spolupráce pobočky ČSOB s OSBD Žilina sa rešpektovaním vzájomne nastavených pravidiel a dohôd podarilo zvládnuť nielen všetky výzvy, ale aj vybudovať priateľské kontakty. „Dokonca sa niektoré postupy, ktoré sme prvý raz realizovali s OSBD Žilina, osvedčili natoľko, že sme ich postupne začali aplikovať aj pre iných klientov,“ konštatuje Peter Horvát.

V  takýchto podmienkach bolo možné v rokoch 2014 – 2019 vytvoriť bonusový program pre vlastníkov bytov, napriek nulovým úrokovým sadzbám účtov. Ďalšou zložkou bonusu je aj bezplatné vedenie účtov, kde sa vlastníkom spoplatňujú len hotovostné vklady a zrušenie účtu. „Oproti pôvodným približne 150 účtom, ktoré sme na začiatku našej spolupráce viedli, je v tomto období u nás otvorených viac ako 500 účtov bytových domov s nadštandardnými podmienkami,“ uzatvára Peter Horvát.

„Som veľmi rád, že sme spoločne s ČSOB vytvorili nielen perfektnú spoluprácu, ale pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našej správe aj veľmi výhodné podmienky pri vedení účtov a úverových produktov. Peter Horvát je profesionál a vďaka jeho trpezlivosti a ochote vieme spoločnými silami nájsť najvhodnejšie riešenie pre každý bytový dom individuálne,“ dodáva Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina.