Nedoplatky narastajú

 Nedoplatky narastajú

Pandémia sa odráža aj na zvýšení nedoplatkov vlastníkov, ktoré medziročne k 31. 1. 2020 stúpli o 25 %.

Najviac vzrástli nedoplatky v kategórii nad 1000 eur, až o 180 %. Ide o neplatičov, ktorí neuhradili viacero zálohových platieb. Tento nárast spôsobili aj protipandemické opatrenia, pre ktoré sa nemohli konať dražby bytov neplatičov.

Napriek zvýšeniu nedoplatkov majú bytové domy na svojich účtoch preplatky vo výške 1,37 mil. eur. Nedoplatky predstavujú sumu 237 000 eur.