Blahoželáme novembrovým jubilantom

Blahoželáme novembrovým jubilantom

V novembri si svoje životné „okrúhliny“ pripomenuli títo zástupcovia vlastníkov a domovníci:

doc. Ing. Dalibor Barta, Ivan Krištof, Patrik Portašík, Ivan Šúň.

 
Pripájame sa ku gratulantom a prajeme najmä veľa zdravia.