Blahoželanie jubilantom za mesiace jún až november

Blahoželanie jubilantom za mesiace jún až november

Od júna do novembra sme si pripomenuli okrúhliny týchto zástupcov vlastníkov a domovníkov:

Jún: Andrej Vámoš, Štefan Chovanec, Ján Grečnár, Vladimír Bielik.

Júl: Tatiana Šujanská, Jozef Blaho, Mária Vanáková, Ľuboš Burger, Mgr. Daniel Popovič.

August: Mgr. Július Buchel, Jaroslav Ďurica, Ing. Peter Dobrý, Dana Dubajová, Branislav Kopca, Ing. Dominik Kellner.

September: Valér Michulek, Peter Ponechal, Radovan Martinček.

Október: Margita Suryová, Ing. Marián Králik.

November: Ing. Adalbert Uherkovich, Jozef Glett.

Oslávencom prajeme všetko najlepšie!