Pripomíname si jubilantov

Pripomíname si jubilantov

Okrúhliny oslávili v posledných mesiacoch títo zástupcovia vlastníkov a domoví dôverníci:

August: Ján Filp, Jozef Jančík, Vladislav Kunert, Janka Tomaščíková, Ing. Lucia Zaťková.
September: Ján Mišo.
Október: Ing. Jaroslav Brezovský, Jozef Habrún, Jana Munková, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Branislav Vavák. 

Veríme, že ste svoje jubileá oslávili podľa vlastných predstáv a prajeme najmä veľa zdravia.