V októbri nás opustili

V októbri nás opustili

Neobchádzajú nás ani smutné udalosti.

V októbri 2021 sme sa navždy rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňkou Máriou Haasovou, ktorá na OSBD Žilina pracovala 33 rokov.

Vo veku nedožitých 91 rokov nás v októbri opustil aj Ľudovít Jozek, predseda členskej samosprávy bytového domu na Ul. J. Fándlyho 27 a 29 v Žiline. Bol 23 rokov zástupcom vlastníkov a domovníkom v jednom z vchodov. Počas jeho pôsobenia sa podarilo zrealizovať v dome najväčšie obnovy, vrátane zateplenia či výmeny rozvodov.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.