Aj v malom dome sú možné veľké zmeny

Aj v malom dome sú možné veľké zmeny

Vlastníci malej bytovky v Lietavskej Lúčke chceli svoj bytový dom rekonštruovať, no ťažko by to dokázali svojpomocne. V minulosti nemali ani spoločenstvo vlastníkov. Preto sa rozhodli vstúpiť v marci roku 2019 pod správu OSBD Žilina. Dnes by ste určite neuhádli, že dom bol skolaudovaný ešte v roku 1958. V marci 2022 dokončili jeho komplexnú obnovu.

 

Keď sme v OSBD Žilina preberali do správy bytovku v blízkosti hasičskej zbrojnice v Lietavskej Lúčke na Žilinskej ceste 36, strecha bola v havarijnom stave. Vlastníci z 12 bytov však do jej opravy investovali iba najnutnejšie. Jednohlasne sa zhodli, že radšej obnovia celý dom.

A tak sme spolu naplánovali komplexnú rekonštrukciu: zateplenie strechy, obvodového plášťa, sokla domu aj stropov pivníc, výmenu pivničných okien a vstupných dverí s novými poštovými schránkami, obnovu lodžií aj okapového chodníka a vynovenie vnútorných priestorov domu (omietky, dlažba). Nová je aj strieška nad vchodom a zvončeky.
Na obnovu si ešte počkajú staré rozvody.   

Vlastníci si odhlasovali zvýšenie mesačného príspevku do fondu opráv domu, keďže odvtedy, ako sa postupne stali majiteľmi svojich bytov, našetrili v dome veľmi málo. Pre financovanie obnovy sme sprostredkovali komerčný úver z ČSOB. Pripravili sme výberové konanie na zhotoviteľa.
„Vybrali sme si druhú najnižšiu ponuku. Z piatich spoločností, ktoré nám správca ponúkol vo výberovom konaní, sa o náš dom najviac zaujímal zástupca firmy B-ing . Ako jediný prišiel ľudí informovať ľudí o tom, ako bude vyzerať obnova z ich strany. V Lietavskej Lúčke už prerobili niekoľko bytoviek, takže sme mali predstavu o ich práci,“ hovorí Michal Bellan, zástupca vlastníkov bytov.  

Práce na dome trvali od novembra 2021 do marca 2022. „S firmou B-ing sme boli spokojní, na čom sme sa dohodli, to zrealizovali. Čo bolo možné, robili aj v zimných mesiacoch, najmä vnútorné priestory. Samozrejme, nie je všetko dokonalé, ako sa hovorí, ale išlo v podstate iba o detaily, ktoré sme spolu doriešili,“ konštatuje M. Bellan a dodáva, že celý proces obnovy domu museli o rok a pol odložiť   vinou situácie s covidom (nemohla sa konať schôdza ani stretnutia kvôli obnove).
„Dnes sme šťastní, že to máme za sebou,“ dodáva zástupca vlastníkov.
Image
B-ing, váš spoľahlivý partner pri komplexnej rekonštrukcii bytových domov.