Webdomus - www.poschodoch.sk

Webdomus - www.poschodoch.sk

Od  2012 môžete aj vy využívať, moderný webový portál www.poschodoch.sk Prostredníctvom neho sa dozviete  informácie, ktoré ste mohli získať len na OSBD Žilina.  

Budete mať k dispozícii kompletné ekonomické informácie o vašom dome, byte, priestore, vrátane bilancií a prehľadov o celých  objektoch. Nájdete tu on-line oznamy a všetky aktuálne dokumenty správcu, ale aj vášho domu, vrátane zápisníc. Portál je prevádzkovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť dát, najmä osobných údajov a iných citlivých informácií. Túto služ bu budeme všetkým, ktorí o ňu prejavia záujem, poskytovať nepretržito, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Ako získať prístup do systému? 
Prístup zriadime vlastníkovi, ak o to požiada, po podpísaní zmluvy o prístupe. Klientovi bude pridelené meno a originálne heslo  a stanoví sa rozsah prístupu. Užívatelia pôvodnej služby webdomus nemusia opäť podpisovať novú zmluvu, je však potrebné mať  v systéme overenú e-mailovú adresu. 
 • vlastník bytu - požiada o prístup zákaznícke centrum
 • funkcionár (predseda ČS, zástupca vlastníkov bytov, domovník) požiada p. Štefánkovú, Gallovú (kanc. č. 106)
Prístup pre vlastníka bytu:  
 1. Stav svojich platieb 
 2. Ročné vyúčtovanie (aj predchádzajúce roky)  
 3. Prehľad upomienok 
 4. Rozpis preddavkov za užívanie bytu 
Informácie týkajúce sa domu, v ktorom má vlastník byt: 
 1. Stav fondu opráv domu/vchodu 
 2. Kontakty na funkcionárov v dome (predseda ČS, domovník, zástupca vlastníkov bytov) 
 3. Zápisnice z domových schôdzí a iné dokumenty 
Prístup pre zástupcov vlastníkov bytov a predsedov ČS.  
S ohľadom na ochranu osobných údajov a iných citlivých informácií majú zástupcovia rozšírený prístup i k ďalším  údajom za bytový dom:

 1. Prehľad revízií 
 2. Náklady odberných miest, prehľady jednotlivých odberných miest 
 3. Prezenčná listina, hlasovací hárok 
 4. Spravovanie webovej nástenky domu, možnosť aktivovať „fórum domu“.