ZVÝŠENIE HLUČNOSTI PO VÝMENE ROZVODOV? NIE S RAUPIANOM!

ZVÝŠENIE HLUČNOSTI PO VÝMENE ROZVODOV? NIE S RAUPIANOM!

Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

 

Vnútorná kanalizácia

Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná.

 

Prečo RAUPIANO Plus

Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC.

Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie - ľudský organizmus vníma hluk niekoľkonásobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Image

Ako funguje RAUPIANO?

  1. Rúry a tvarovky sú vyrobené zo špeciálneho polypropylénu RAU-PP, ktorý vďaka zvýšenej hustote materiálu PP doplneného ťažkým minerálnym plnivom bráni prenosu hluku vzduchom.
  2. Na zamedzenie prenosu zvuku šíriaceho sa „hmotou“, t.j. upevnením však sama vysoká hustota materiálu nestačí. Preto je potrebné použiť zároveň aj odhlučnenú upevňovaciu techniku. Táto pozostáva zo špeciálne vyvinutej kombinácie 2 objímok, čím sa výrazne eliminuje prenos hluku telesom. RAUPIANO Plus tak vytvára harmonický celok, ktorý prispieva k maximálnemu komfortu užívateľa bytu, domu, či iných priestorov.
Image

Oproti bežným rúram z plastu je útlm takmer dvojnásobný (zníženie z 29 na 17dB, resp. až na 13dB v závislosti od uplatnenej technickej normy pri meraní), v subjektívnom vnímaní hluku človekom viac ako 8-násobný, pretože každé 3 decibely znamenajú zdvojnásobenie počtu zdrojov hluku. Pri vynechaní dvojitej zvukovo izolačnej objímky je efekt slabší, avšak výrazne lepší ako pri bežnej plastovej rúre. Všetky akustické parametre rúr RAUPIANO Plus sú overené meraním renomovaného inštitútu Frauenhoferinstitut für Bauphysik a na požiadanie predložíme platné certifikáty!

Image

RAUPIANO a konkurencia

Pri iných fabrikátoch s označením „zvukovo izolačné“ alebo „odhlučnené“ odporúčame nechať doložiť certifikované hodnoty meraní hlučnosti z renomovaných inštitútov. Viacerí zámerne výsledky zahmlievajú, prípadne vôbec nezverejňujú. Čo to však napovie aj parameter hustoty (hmotnosť/objem v g/cm3), ktoré je pri RAUPIANE Plus 1,9 g/cm3 a pri lacnejších fabrikátoch dosahuje len hodnotu 1,2-1,3g/cm3, čo je rozdiel jednej až dvoch tried. Podstatným faktorom útlmu hluku je zvukovo izolačné upevnenie, ktoré zabezpečí takmer polovicu efektu.

Sortiment odhlučnených objímok je štandardnou súčasťou dodávok spoločnosti REHAU, čo zďaleka nie je pravidlom a merania konkurencie sa uskutočňujú často s drahými a nedostupnými objímkami špecializovaných ďalších výrobcov. V horšom prípade sa môže stať, že kombinácia lacnej odhlučnenej rúry a bežných, prípadne pôvodných objímok bez gumičky, prinesie identický výsledok, ako bežný lacný fabrikát HT (šedá plastová rúra z polypropylénu), len za vyššiu cenu. Toto naznačujú aj merania renomovaných inštitútov. Zo skúseností pri výmenách možno jednoznačne skonštatovať, že podcenenie hlučnosti pri výmene azbestocementových rúr za bežný plast HT povedie k výraznému zhoršeniu akustiky, najmä na spodných podlažiach vyšších bytových domov.

Image

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

REHAU sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek, počínajúc poradenstvom pred realizáciou, obhliadkou Vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v neposlednej rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu Vašich rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti!

Image
Image

REHAU, s.r.o.

pre viac informácií...