Čas vyúčtovania za rok 2022 sa blíži

Čas vyúčtovania za rok 2022 sa blíži

Už pár mesiacov naplno pracujeme na vyúčtovaniach za rok 2022.

Hneď ako pracovníci firmy Techem rozpočítali namerané spotreby tepla, studenej a teplej vody, začali sme v OSBD Žilina spracúvať viac ako 12-tisíc vašich vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2022.

Tak ako vlani, pripravujeme vyúčtovanie pre 180 nájomných bytov Mesta Rajec a prvý raz aj pre Polikliniku Rajec, ktorú spravujeme od 1. januára 2022.

Vyúčtovanie doručíme vlastníkom bytov do konca mája: kedy sa dostane konkrétne k vám, sa dozviete z oznamu na vchodových dverách vášho bytového domu.

Súčasťou vyúčtovania bude nový zálohový predpis platný od 1. 7. 2023.

Mimoriadny, nový zálohový predpis sme vám poslali naposledy v januári 2023, preto, aby bol po zvyšovaní cien energií dostatok prostriedkov na účtoch vašich domov a aby sme ako správca mohli platiť dodávateľom zálohové platby v riadnych termínoch.