Drahšie výťahy aj havarijná služba

Drahšie výťahy aj havarijná služba

Ako sa vás dotkne zvýšená cena za starostlivosť o výťahy či havarijnú službu? Počas celého roka 2022 rástli ceny materiálov a služieb. Spolu s druhou najvyššou infláciou v histórii samostatného Slovenska nás situácia donútila, upraviť cenníky údržby a opráv spoločných častí domov.

Z 37 rámcových zmlúv so zhotoviteľmi, ktorí pre domy v správe OSBD Žilina zabezpečujú aj elektro, klampiarske, vodoinštalatérske, kúrenárske, maliarske a murárske práce, sme boli nútení 21 z nich upraviť.


V rámci komplexnej  starostlivosti o výťahy, ktorú zabezpečuje  spoločnosť Elpas SK, s. r. o., sa navýšila  jednotková paušálna cena za výťah/mesiac z 9,60 eura bez DPH na 12 eur bez DPH  a  jednotková paušálna cena za stanicu/mesiac z 1,40 eura bez DPH na 2,50 eura bez DPH. Prehodnotenie cien paušálov sa dotklo aj servisných zmlúv spoločnosti  OTIS Výťahy, s. r. o., a EKO Výťahy, s. r. o., a tiež dozorovania výťahov spoločnosťou EKO – Výťahy, s. r. o.

Väčšina rámcových zmlúv bola aktualizovaná naposledy v roku 2021. Počas roka 2022 vzrástla medziročná inflácia o 12,80 %. Prekonala predošlé maximum z roku 2000, vtedy rast cien dosiahol 12 %. Vyššia inflácia bola nameraná iba v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, keď prekročila 23 %.

Ukázalo sa, že základná hodinová sadzba je v súčasnosti pre živnostníkov a spoločnosti viac než nedostačujúca. Minimálna mzda oproti roku 2021 stúpla až o 12,36 %. Nahor tiež išla sadzba za dopravné náklady na jedno miesto plnenia - zo 6 eur na 7,20 eura.

Napriek všetkému vám za spomínané služby  stále môžeme  zaručiť veľmi priaznivé ceny.

A to práve vďaka rámcovým zmluvám, ktoré máme uzatvorené s ich dodávateľmi.