Prečo sme takí aktívni?

Prečo sme takí aktívni?
Prečo sme veľmi aktívnym správcom, ktorý sa až nad rámec svojich povinností snaží, aby bolo každoročne odčítaných čo najviac meračov v bytoch?

Na sklonku každého roka zabezpečujeme v OSBD Žilina odčítanie spotreby z meračov v domoch v našej správe, ktoré sú podkladom pre vaše ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie.

Klasické odpočty, keď odpočtári vstupujú do bytov, sú spojené s určitým narúšaním súkromia a vlastníci musia byť počas odčítavania meračov doma. Z roka na rok sa však situácia mení k lepšiemu, pretože ďalší vlastníci sa rozhodujú pre digitálne merače s odpočtom na diaľku – kompletne je 50 340 meračmi vybavených už 132 bytových domov.

V uplynulej sezóne odpočtov v decembri 2022 (až do februára 2023, kedy mali vlastníci možnosť požiadať o náhradný, resp. individuálny termín odpočtu) mali odpočtári za úlohu odčítať spotreby na meračoch v 144 bytových domoch.  Z tohto počtu sa v 67 domoch nachádzajú aj elektronické prístroje, ale aj merače, pre odčítanie ktorých je nutné vstúpiť do bytu.

Tým vlastníkom či nájomcom, ktorých odpočtári doma nezastihli a ani nepožiadali o niektorý z dodatočných termínov, sme poslali so žiadosťou o odpočet aj 276 výziev poštou a 58 výziev e-mailom. Reagovala na ne približne polovica.
Napokon sa nepodarilo odčítať merače len z 210 bytov (v domoch, ktoré spravujeme, sa nachádza 11 800 bytov).

A prečo sa tak snažíme a ponúkame vlastníkom dodatočné a náhradné termíny? Zo zákona totiž musíme v neodčítanom byte vypočítať náhradnú spotrebu, niekedy až niekoľkonásobne vyššiu ako skutočná spotreba. Môže tak byť pre vlastníka výrazným nákladom navyše. 

Viete, že...
pri PRNV (meračoch tepla) s odpočtom na diaľku sa v deň koncoročného odpočtu (31. 12.) namerané hodnoty ukladajú do pamäte mikroprocesora a zobrazujú ich na displeji ako minuloročnú spotrebu počas celého nasledujúceho roka? Od 1. 1. aktuálneho roka merajú prístroje opäť od nuly, čo znamená, že do rozpočítavania vstupuje hodnota nameraná presne za jeden rok.
Pri meračoch teplej a studenej vody s rádiovým modulom sa tiež ukladajú namerané hodnoty do pamäte, avšak spotreba sa sleduje priebežne (až do výmeny merača) a stav merača sa kontroluje vizuálne.