Pre ktoré domy žiadame podporu?

Pre ktoré domy žiadame podporu?

Štátna podpora: žiadosti už nepodáme. Prišla aj kontrola zo ŠFRB.

 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podľa svojich pravidiel k 30. septembru ukončil prijímanie  žiadostí o poskytnutie podpory pre rok 2023 (prvý termín v roku býva k 30. januáru).

V tomto roku sme ako správca podali 11 žiadostí pre tieto domy (a ich obnovy): Fatranská 13-16 (výťahy a rozvody), Predmestská 38 (výťahy, rozvody a komplexná obnova), Skalka 217 (rozvody, balkóny a komplexná obnova), Zvolenská 16-19 (rozvody, výťahy a balkóny), Dobšinského 17-19 (rozvody, výťahy, okapový chodník + pivničné okná a sokel), B. S. Timravy 7-10 (rozvody, výťahy a balkóny), Gemerská 3, 4 (balkóny), Černovská 5, Sv. Bystríka 1-5 (výťahy), Karpatská 4,5 (výťahy), Smreková 30, 31 (výťahy), A. Bernoláka 25, 27 (balkóny, pivničné okná a rampy).

Začiatkom októbra nás ako správcu zo ŠFRB informovali, že zástupcovia fondu budú 16. 10. 2023 kontrolovať dom v našej správe na Tulskej 1676/15, 16, 17, 18, 19, 20 v Žiline,ktorý vlastníci obnovovali s finančnou podporou štátu. V dome vymenili  všetkých 6 výťahov, zvislé a ležaté rozvody vody, kanalizácie a plynu.

Rovnako vykonali finančnú kontrolu u nás v OSBD Žilina ako u povinnej osoby (dlžníka). Overovali dodržiavanie podmienok Zmluvy o úvere a dodržiavanie účelu použitia podpory.

Takéto kontroly si vyžadujú zo strany správcu aj veľa príprav: kontrolná komisia si od nás vyžiadala všetky materiály týkajúce sa obnovy: stavebný a montážny denník, korešpondenciu k priebehu stavby (v prípade realizácie zmien), projektovú dokumentáciu, certifikáty použitých materiálov, revízne a odtrhové skúšky, originál daňových dokladov, ktoré sú vystavené a neboli ešte na ŠFRB predložené.