Ochráňte si následky na zdraví po nehode

Ochráňte si následky na zdraví po nehode

Často stačí nepatrný moment a staneme sa účastníkom dopravnej nehody. Dopravná kolízia môže viesť k škodám na majetku, zraneniu a žiaľ, i k smrti. Aj preto je rozumné chrániť pred následkami takýchto udalostí nielen svoj majetok, ale predovšetkým svoje zdravie.

 

Prečo si ľudia cenia viac svoje auto ako svoje zdravie, alebo zdravie svojich blízkych?

Veď každá tretia nehoda sa končí s následkami na zdraví, každá piata s trvalým poškodením zdravia a každá dvadsiata bohužiaľ, smrťou.

 

INSIA má pre Vás to pravé riešenie.

Ponúkame samostatné úrazové poistenie posádky vo Vašom aute, ktoré pomôže ľahšie preklenúť následky nehody, a to už od 28 EUR ročne. Poistenie platí pre akéhokoľvek pasažiera sediaceho v aute (napr. člen rodiny, zamestnanec, ale aj stopár) pre prípad smrti, trvalých následkov po úraze, zlomenín, popálenín a denného odškodného za pobyt v nemocnici. Uvedená suma je vždy na 1 sedadlo:

Balík

Poistná suma pre smrť následkom úrazu

Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu                  

Denné odškodné za pobyt
v nemocnici následkom úrazu

Zlomeniny
a popáleniny      

Ročné poistné pre vozidlo do 5 sedadiel       

X

70 000 EUR

70 000 EUR

35 EUR

3 500 EUR

105 EUR

A

35 000 EUR

35 000 EUR

20 EUR

2 000 EUR

44 EUR

B

25 000 EUR

25 000 EUR

15 EUR

1 500 EUR

38 EUR

C

20 000 EUR

20 000 EUR

10 EUR

1 000 EUR

32 EUR

D

15 000 EUR

15 000 EUR

8 EUR

800 EUR

28 EUR

Viac info k produktu Vám poskytne poisťovací špecialista Ing. Peter Gallovič na tel. 0905 957 508 alebo mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..