Pri výbere zhotoviteľa zavážil kvalitnejší materiál na balkóny

Pri výbere zhotoviteľa zavážil kvalitnejší materiál na balkóny

Vlastníci menšej bytovky v Rajeckých Tepliciach sa rozhodli zveriť dom do správy OSBD Žilina pred tromi rokmi. A zakrátko sa v spolupráci s nami ako novým správcom pustili do komplexnej rekonštrukcie.

 

Z hľadiska konštrukcie je tento dom so 14 bytmi, skonštruovaný z tehlobloku, typovo unikátny: podľa Ľubomíra Martiniaka, zástupcu vlastníkov sú na Slovensku dovedna takéto dva alebo tri.

Vlastníci, ktorí prichádzajú do správy k veľkým správcom ako je OSBD Žilina očakávajú nielen, že správca prevezme ich povinnosti, ktoré mali v samospráve, ale pomerne rýchlo a komplexne dom zrekonštruujú. Tak to bolo aj v tomto prípade. „Určite je výhodou, mať veľkého správcu. Aj preto, že máme zabezpečené povinné revízie a kontroly v dome,“ dopĺňa Ľ. Martiniak.

Kým sa rozhodli ísť do komplexnej rekonštrukcie už pod našou správou, v minulosti vlastníci dali obnoviť strechu a plynové rozvody (vlastný plynový kotol má každý z bytov), zvončeky a prívod vody do domu.

Vo fonde mali niečo našetrené a pokračovať v rekonštrukcii chceli čo najskôr, preto si zvolili komerčný úver.

Pokiaľ ide o realizáciu rekonštrukcie, Ľ. Martiniak hovorí: „Najvýhodnejšiu ponuku nám predložila spoločnosť B-ing. Nerozhodla iba cena, no zavážilo, že nám pre rekonštrukciu balkónov ponúkli trvácnejší materiál – hliník.“

V septembri 2022 sa komplexná obnova začala: zateplenie obvodového plášťa, sokla a okapového chodníka domu, na streche úprava atiky a náter strojovne, výmena zasklených stien. Vo vnútri domu v rámci rozpočtu vymenili sokle pri schodoch a vymaľovali spoločné priestory.

Obnovy sa dočkali aj balkóny, vrátane ich hliníkového zábradlia. „Máme pekné, veľké balkóny, a teda sme ich nechceli vymieňať za lodžie,“ vysvetľuje Ľ. Martiniak a dodáva: „Obnova išla hladko, bez problémov a s firmou B-ing sme mali dobrú spoluprácu. Ak sa vyskytli nejaké drobnosti, vyriešili sme ich takmer okamžite.“
Rekonštrukcia sa skončila po približne 3 a pol mesiacoch.

V budúcnosti chcú v dome ešte vymeniť gumy na schodisku za dlažbu podľa farby nového sokla.  No uvažujú aj o parkovisku, keďže majú pri bytovke vlastný pozemok.

 

Image
B-ing, váš spoľahlivý partner pri komplexnej rekonštrukcii bytových domov.