Staré rozvody nie sú bezpečné

Staré rozvody nie sú bezpečné

V jednom z bytových domov v našej správe - na Gabajovej č. 30 v Žiline horelo. Požiar, ktorý vypukol 24. októbra 2022, spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou únava materiálu – viac ako 50-ročných hliníkových vedení elektrických rozvodov v spoločných priestoroch. Nik sa vážne nezranil, zdravotníci ošetrili 3 ľudí.  Po uhasení požiaru a kontrole priestorov domu sa vlastníci vrátili do bytov.

„Opravu elektroinštalácie sme zabezpečili od skorého rána a už na obed mali vlastníci elektrickú energiu v bytoch a spoločných priestoroch,“ uviedol Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina.

Desaťročia používané elektrické vedenia nie sú spoľahlivé. Hliník sa prehrieva, časom mäkne a stráca svoje vlastnosti. Môže byť iba otázkou času, kedy vznikne požiar. Ako správca preto vlastníkom v starých bytových domoch odporúčame, ak to financie dovolia, pri výmene rozvodov zaraďte do projektu aj výmenu elektrických rozvodov v spoločných priestoroch.