Na slovíčko... so zástupcom vlastníkov bytov Milanom Piliarom

Na slovíčko... so zástupcom vlastníkov bytov Milanom Piliarom

V pravidelnej rubrike tohto časopisu sme sa v roku významného jubilea nášho družstva rozhodli predstaviť prácu zástupcu vlastníkov bytov na Berlínskej 7 v Žiline na Vlčincoch, Milana Piliara. Ak je vám meno povedomé, potvrdzujeme, je to predseda predstavenstva OSBD. Je výborné, že to staré - známe „obuvník chodí bosý“, u neho vôbec neplatí. Lebo ako tvrdí on sám, kto má skúsenosti s prácou zástupcu vlastníkov, viac rozumie tomu, o čom je práca správcu bytov a dokáže lepšie vyhovieť požiadavkám zákazníka: teda vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V roku 2004 sa na Berlínsku 7 prisťahovali manželia Piliarovci. Keďže sa v ich dome nekonala, ani nepripravovala žiadna rekonštrukcia, navrhli riešiť havarijný stav vysunutých schodísk. Ich aktivity vyvrcholili v roku 2008, keď zámer odsúhlasili vlastníci bytov na schôdzi. O rok neskôr sa Milan Piliar stal zástupcom vlastníkov v tomto dome a v roku 2010 mu pribudla ešte funkcia predsedu členskej samosprávy. „Prvým mojím krokom bola kontrola čerpania fondu opráv domu za posledné štyri roky a návrh plánu obnovy domu. Návrh plánu sme spoločne s domovníkmi prerokovali a uvedené informácie predložili na schôdzu vlastníkov bytov“ spomína.

Byť zástupcom vlastníkov v dome s 96 bytmi a 6 výťahmi nie je jednoduché. „Stojí to skutočne veľa energie, síl a času, ak chcete svoju činnosť vykonávať pedantne a detailne,“ konštatuje M. Piliar. Možno by ste nečakali, čo považuje za svoj obrovský úspech: veľmi si váži, že si získal záujem a dôveru vlastníkov bytov a domovníkov. Prezrádza ako: „Snažím sa zachovávať nezávislý pohľad a nepresviedčať ostatných len o svojom názore. Prevládať musia fakty a hlavne technické posúdenie odborníkov (napríklad projektanta). Treba prihliadať hlavne na technické súvislosti, vypočuť si názory všetkých a rešpektovať názor väčšiny.“

Image
Aj vďaka tomu sa im v dome podarilo za ostatné 4 roky preinvestovať vo fonde opráv domu dovedna 335 110 eur. M. Piliar pritom zdôrazňuje, že obrovskou pomocou je aj pravidelné riešenie problémov s domovníkmi a spoločná príprava domových schôdzí.

Samozrejme, vlastníci v dome si v súvislosti s čerpaním úveru zvýšili výšku príspevku na tvorbu fondu opráv domu. No vziať si pôžičku v takejto malej bytovke je náročnejšie ako vo veľkom dome. „Všetko, čo sa mesačne vyzbiera do fondu, ide na splátku,“ hovorí zástupkyňa vlastníkov, ktorá je v tejto funkcii od roku 2005. Rezerva nezostáva, v takýchto domoch by teda mohol problémy narobiť aj jeden jediný neplatič.
Image

Milan Piliar

„Prvým mojím krokom bola kontrola čerpania fondu opráv domu za posledné štyri roky a návrh plánu obnovy domu. Návrh plánu sme spoločne s domovníkmi prerokovali a uvedené informácie predložili na schôdzu vlastníkov bytov“ spomína.
A čo sa v dome na Berlínskej 7 podarilo? Počas obdobia 2010 - 2013 s pomocou nenávratného príspevku od štátu vo výške 50% zrekonštruovali vysunuté schodištia za 78 tis. eur, spoločné priestory (mangľovňu, práčovňu atď.) za 1800 eur, zateplili strechu vrátane hydroizolácie v sume 27 tis. eur, komplexne obnovili a zateplili celý obvodový plášť a sokel domu, ale aj lodžie v cene 200 tis. eur.

V schválenom pláne opráv je ešte komplexná výmena rozvodov teplej a studenej vody, kanalizácie a plynu a rekonštrukcia výťahov za 125 tis. eur, čo sa bude realizovať ešte tento rok.

„Touto cestou ďakujem všetkým vlastníkom a domovníkom za ich aktivitu na „brigádach“ a pri riešení vylepšovania spoločného bývania v našom „paneláku a okolí,“ odkazuje M. Piliar a dodáva: „Som hrdý na rekonštrukciu spoločných priestorov domu - práčovní, mangľovní, kočikární a máčacích kadí. Navyše, za sankcie uložené dodávateľovi prác pri rekonštrukciách bytového domu sa nám podarilo komplexne vymaľovať všetky pivnice, vytvoriť sušiareň s práčovňou, zasadačku na schôdze s kapacitou 30 miest na sedenie, kanceláriu na stretnutia s domovníkmi, kočikárne a dielňu.“

Milanovi Piliarovi sa podarilo motivovať a získať si dôveru aj zástupcov vlastníkov z dvoch vedľa stojacich na seba napojených domov. „Spoločne sme zrealizovali komplexnú obnovu našich 3 domov na Berlínskej ulici celkovo za približne 831 tisíc eur,“ hodnotí a na záver dodáva: „Myslím si, že zvládnutie činnosti zástupcu vlastníkov a tieto skúsenosti mi umožňujú lepšie vykonávať funkciu predsedu predstavenstva OSBD Žilina.“ Komfort bývania ako v byte – so zabezpečenými službami, dopĺňa výhoda bývania na dedine: vlastný, aj keď v tomto prípade zároveň spoločný dvor. Tam sa môžu vyšantiť deti a tunajší obyvatelia zas relaxovať, ak počasie praje, napríklad aj pri opekačke alebo grilovačke.a Kobolku, výmena v celej jednej stúpačke by sa asi vôbec nezrealizovala,“ konštatuje P. Šmehýl.
Image