„Písomné hlasovanie sme nikdy nepotrebovali“

„Písomné hlasovanie sme nikdy nepotrebovali“

Bytový dom na Bernolákovej ulici 37 a 39 je zvláštny tým, že hoci má iba dva vchody, v každom majú nový výťah od iného dodávateľa. Od roku 2011 tu ako zástupca vlastníkov bytov (ZVB) pôsobí Ivan Fojtík, ktorý sa vždy snažil, aby vlastníci pokrývali obnovy domu predovšetkým z vlastných prostriedkov. Ani v dome so 68 bytmi, ako tento, to nie je vždy možné. No ako sa dozviete, keď vlastníkov zastupuje človek, ktorý sa do problému naozaj „zahryzne“, všeličo sa podarí. O to lepšie, ak vlastníci poctivo chodia na schôdze a doteraz počas nich dokázali odsúhlasiť všetky veľké investičné akcie v dome: ešte nikdy nevyužili písomné hlasovanie.

Výťahy sa vlastníci rozhodli vymeniť v roku 2015. „Z firiem vo výberovom konaní prichádzali do úvahy dve, no rozdiel medzi ich cenovými ponukami bol 12 500 eur. Ak by sme zvolili za dodávateľa drahšiu firmu pre oba vchody, museli by sme brať pôžičku. Napriek tomu si v jednom z vchodov drahší výťah odsúhlasili. V našom vchode sme schválili lacnejší výťah. Vtedy som sa vzdal funkcie,“ rozpráva Ivan Fojtík. Dom zostal necelý rok bez zástupcu vlastníkov. Počas tohto obdobia zvolalo OSBD Žilina dve schôdze, aby vlastníci zvolili nového ZVB. A žiadne obnovy sa v dome nerealizovali.  „Počas druhej schôdze ma ľudia poprosili, či by som funkciu zobral späť. Súhlasil som, s podmienkou, že finančný rozdiel medzi výťahmi vlastníci z vchodu 37 dofinancujú do fondu domu,“ dopĺňa I. Fojtík. A tak sa aj stalo.   

Ivan Fojtík

„Z firiem vo výberovom konaní prichádzali do úvahy dve, no rozdiel medzi ich cenovými ponukami bol 12 500 eur. Ak by sme zvolili za dodávateľa drahšiu firmu pre oba vchody, museli by sme brať pôžičku. Napriek tomu si v jednom z vchodov drahší výťah odsúhlasili. V našom vchode sme schválili lacnejší výťah. Vtedy som sa vzdal funkcie,“ rozpráva Ivan Fojtík.
Image
Najlepšie bez dlžôb

Prvou „úlohou“ Ivana Fojtíka ako ZVB bola výmena zvislých rozvodov v roku 2013 – bez výmeny vzduchotechniky, aby vlastníci nemuseli brať pôžičku. „Ani odborníci z radov hasičov netrvali na tom, že z protipožiarneho hľadiska je to nutné, a tak sme vymenili v stúpačkách rozvody studenej vody, teplej vody, kanalizácie, a tiež plynové potrubia, ktoré máme z medi. Bez pôžičky,“ konštatuje I. Fojtík. Dom bol jedným z prvých v správe OSBD Žilina, kde sa už v tomto období rozhodli vymeniť rozvody. Zrejme aj preto, že zateplený bol ešte za socializmu.

Keď už s pôžičkou, tak rozume

V roku 2018 prišiel čas na rekonštrukciu balkónov, no vo fonde na to nebol dostatok peňazí. „Vďaka výbornej spolupráci s predsedom Milanom Piliarom sa podarilo vybaviť financie na obnovu „kuchynských“ balkónov, ktoré boli v najhoršom stave, prostriedky na inštalovanie prístreškov nad balkóny na najvyššom poschodí, plus zastrešenie vchodov. V tomto období dokázali obnoviť aj výjazdy pre bicykle. Za spoluprácu ďakujem aj domovníčkam, pani Šelbickej a Raškovej,“ ďakuje Ivan Fojtík a dodáva: „Úver splatíme v apríli 2022 a už nebudeme mať v dome nijakú dlžobu.“

Vlastníci sa totiž nezadlžili ani pri hydraulickom vyregulovaní v roku 2019, kedy sa Ivanovi Fotjíkovi v spolupráci s OSBD Žilina podarilo, zabezpečiť pre dom projekt s realizáciou za necelých 7-tisíc eur, namiesto pôvodných 17-tisíc eur.
Image

Na záver: ďakujeme

Počas posledného obdobia sa Ivan Fojtík pričinil o vybudovanie nového okapového chodníka okolo domu (vybavil aj zľavu pre nedorobky, ktoré spolu s paniami domovníčkami reklamovali), ale aj o cementový ochranný oderuvzdorný poter chodieb v suteréne. Rovnako bez zadlženia domu sa podarilo vymeniť odvetrávanie vzduchotechniky na streche, na ktorej časť podali neveľkú reklamáciu, a to chce ešte Ivan Fojtík dotiahnuť do konca. Potom sa funkcie zástupcu vlastníkov vzdá.

„Rozhodol som sa, že 30. júna 2021 skončím. A preto ďakujem za výbornú spoluprácu OSBD Žilina, pánovi predsedovi Milanovi Piliarovi a všetkým pracovníkom, s ktorými som bol v kontakte,“ uzatvára Ivan Fojtík.