Beh cez prekážky ich neunavil

Beh cez prekážky ich neunavil

Na slovíčko so ... zástupcom vlastníkov Martinom Dorušom

Nezastavili ich stúpajúce ceny, vzdali sa financovania obnovy zo štátnych peňazí a prečkali aj „stopku“ počas pandémie.

Na Hečkovej ulici 34 – 40 v Žiline vlastníci od roku 2019 postupne obnovujú svoje bývanie. Mal to byť projekt komplexnej obnovy financovaný zo Štátneho fondu rozvoja bývania: s výmenou rozvodov, výťahov aj lodžií. Všetko však bolo nakoniec inak.

 

Dom chceli vlastníci pôvodne obnovovať naraz, no  počas rozhodovania a príprav prišla výzva, nad ktorou sa museli zamyslieť.
„V tom čase nám končila cenová ponuka na výmenu zvislých rozvodov a mali sme poslednú šancu, zrealizovať to za pôvodnú cenu, pretože nastalo zdražovanie. A tak sme túto obnovu z projektu pre ŠFRB vyňali a všetky financie z fondu opráv domu sme použili  na výmenu rozvodov, ktorú sme zrealizovali v roku 2019,“ hovorí Ing. Martin Doruša, zástupca vlastníkov. 

Projektom sa Martin Doruša zaoberá a vlastníkov zastupuje už niekoľko rokov. A vďaka svojej cieľavedomosti a trpezlivosti svojej rodiny ho plánuje dotiahnuť do konca.

Revitalstav

Nasledujúcu obnovu - výstavbu nových lodžií (betónových prefabrikátov) pozastavila doba covidu. Keďže už nemalo zmysel, žiadať o peniaze zo štátneho fondu ŠFRB, vlastníci ju financovali opäť komerčným úverom. Zvážili svoje finančné možnosti a rozhodli sa pre nové lodžie zatiaľ iba na západnej strane bytového domu. Lodžie pristavili aj k bytom, ktoré predtým balkóny nemali a ich vlastníci o ne mali záujem.

Architektka farebné riešenie fasády s novými lodžiami prispôsobila pôvodným farbám domu. 

„Pre realizáciu lodžií sme si vybrali spoločnosť Revitalstav. „ S prácou aj prístupom sme boli spokojní. Dodržali termín dokončenia a od vlastníkov viem, že reklamácie, napríklad po rezaní balkónov alebo prasknuté okná, riešili pohotovo, “ pokračuje Martin Doruša.

Lodžie boli dokončené na jeseň roku 2022. Dnes sú luxusným priestorom patriacim k bytom, najmä tam, kde patria k bytu lodžie dve. 

Počas našej návštevy už iná spoločnosť pracovala na výmene výťahov v jednom zo štyroch vchodov. Zatiaľ je to posledný dielik skladačky v plánovanom zvyšovaní komfortu bývania.

Revitalstav