Veľkú opravu domu zachránilo písomné hlasovanie

Veľkú opravu domu zachránilo písomné hlasovanie

Bytový dom s adresami Dobšinského 7 – 11 na sídlisku Vlčince je v správe OSBD od 1. januára 2005. Kedysi patril pod už zaniknutého správcu – spoločnosť Dráhstav. Pokiaľ ide o obnovu, v tej nezaostáva, aj zásluhou vytrvalosti tunajšieho zástupcu vlastníkov bytov a jeho spolupracovníkov – domovníkov Pavla Grečmala, Ing. Jána Večeřu, Márie Demianovičovej, Vladimíra Uličného a Ing. Tibora Horvátha.
 

Bolo to v roku 2009, kedy vlastníci 115 bytov odhlasovali na schôdzi, že chcú dom zatepliť a vyregulovať vykurovaciu sústavu. Na vypracovanie projektu a jeho realizáciu už dohliadal ich nový zástupca, ktorého si zároveň schválili – Ing.Ivan Grič. Počas ročnej prípravy sa projekt ešte rozšíril o zateplenie strechy a rekonštrukciu kúrenia. Zostávalo jediné, no veľmi podstatné: aby dve tretiny vlastníkov bytov schválili úver na 220 000 eur z programu SLOVSEFF II. Keďže ich toľko na schôdzu neprišlo, prítomní rozhodli o písomnom hlasovaní, v ktorom úver odsúhlasilo 87 zo 115 vlastníkov. „Overila sa nám výhoda písomného hlasovania – ak by sme nemali túto možnosť, obnova domu by sa zablokovala,“ konštatuje Ing.Ivan Grič.

V roku 2009 z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a z balíka našetreného vo fonde domu odstraňovali systémové chyby balkónov, a na ich rekonštrukciu vynaložili iba 50% vlastných financií. Dnes však Ing. Ivan Grič zo svojej skúsenosti odporúča komplexné rekonštrukcie domov, ktoré šetria peniaze. Veď keď v ich dome splnili podmienky pre získanie peňazí cez SLOVSEFF II vymenením schodiskových okien v roku 2010, v roku 2011 už zo získaného úveru platili nový obvodový plášť, zateplenú strechu. Ďalej sa v rámci rekonštrukcie kúrenia urobilo hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, vo všetkých bytoch vymenili radiátory, nové termoregulačné hlavice aj rádiové rozdeľovače tepla – merače, z ktorých je možné namerané hodnoty odčítať na diaľku. Časom by na takýto systém mohli podľa Ing.Ivana Griča fungovať aj vodomery, takže by sa kvôli odpočtom do bytov vôbec nemuselo vstupovať.
Image

Ivan Gryč

„Overila sa nám výhoda písomného hlasovania – ak by sme nemali túto možnosť, obnova domu by sa zablokovala,“ konštatuje Ing.Ivan Grič.
Vlani vrátili domu z programu SLOVSEFF II návratnú časť financií, za čo vymenili všetky vchodové dvere na paneláku. „Tento rok by sme chceli ešte vymeniť pivničné okienka, opraviť okapový chodník a prípadne zatepliť sokel domu, hovorí Ing.Ivan Grič. V budúcnosti treba rozmýšľať nad „osudom“ 36-ročných výťahov, ktorých je v dome päť. Ing. Ivan Grič si myslí, že pri dobrej starostlivosti ešte niekoľko rokov poslúžia. Neskôr, keď splatia úver, by ich mohli vymeniť za nové a zvýšiť komfort bývania zväčšením výťahových kabínok. Čo sa bude riešiť najskôr, o tom samozrejme rozhodnú vlastníci bytov na schôdzi a pochopiteľne stav finančných prostriedkov na účte fondu opráv domu.