Domy netratia ani na škodových udalostiach

Domy netratia ani na škodových udalostiach

Bytovým domom sa každý rok vracia do fondov časť zo zaplateného poistného. Ako je to možné?

 

OSBD Žilina má s poisťovňou Colonnade vďaka exkluzívnej zmluve uzavretý takzvaný profitsharing - podiel na zisku. Znamená to, že po vyúčtovaní poistných udalostí sa každoročne bytovým domom vráti späť do fondu údržby a opráv časť finančných prostriedkov. V roku 2021 bola miera škodovosti za poistné obdobie 22,6 %. Po vyúčtovaní profitsharingu sa na účty fondov opráv bytových domov vráti suma 16 008 eur - v závislosti na výške zaplateného poistného.