Najčastejšie otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu

Najčastejšie otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu

OSBD Žilina ako správca každoročne spracováva vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu. Uvádzame niekoľko najčastejších otázok v súvislosti s vyúčtovaním:

 

 • Kedy je potrebné uhradiť zálohovú platbu na nový účet?
  (týka sa domov, kde sa menilo číslo účtu bytového domu)
  Nový zálohový predpis je platný od 1. 7. 2021. Keďže sa platby uhrádzajú mesačne vopred, platbu za júl je potrebné uhradiť na nový účet už v júni.

 • Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.
  Ako je to možné?

  Zálohy boli stanovené na základe skutočnosti z predchádzajúceho roka. V aktuálnom období mohla byť skutočnosť vyššia z rôznych dôvodov – vyššia spotreba, počet osôb a pod. Odporúčame skontrolovať odpočty meračov v byte, teda na vodomeroch a radiátoroch. Pri pochybnostiach kontaktujte našich kolegov na oddelení služieb osobne na 1. poschodí v kancelárii č. 104 alebo telefonicky: 041/555 33 56, 57, 65.

 • Ako zaplatiť nedoplatok?
  Rovnako ako bežné platby za byt, vkladom v banke, jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu.

 • Čo na vyúčtovaní znamená „Stav konta k 30. 4. 2021“?
  Je to informácia o platbách v roku 2021 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2020.
   
 • V roku 2021 som uhradil nedoplatok aj za rok 2020, prečo platbu vo vyúčtovaní nevidím?
  Keďže sa preddavky uhrádzajú mesačne vopred, do vyúčtovania sa počítajú len platby uhradené do 30. 11. kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30. 4. Pre potvrdenie skutočnej výšky nedoplatku je lepšie konzultovať výšku nedoplatku v Zákazníckom centre OSBD Žilina.

 • V akej výške mi vrátite preplatok z vyúčtovania ?
  Ak máte za rok 2021 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, vrátime vám  „Preplatok k 31. 12. 2020 po vyúčtovaní“.

 • Kedy mi vrátite preplatok z vyúčtovania ?
  Preplatok vrátime do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.
   
 • Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet.
  Čo mám robiť?

  Požiadajte čo najskôr písomne o vrátenie na účet. Môžete použiť tlačivo, ktoré stiahnete na www.osbdza.sk v časti Dokumenty/Oznámenie čísla účtu.

 • Preplatok si chcem ponechať na úhrady v roku 2021.
  Je to možné?

  Áno, požiadajte písomne čo najskôr, aby sme ponechali preplatok na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie na www.osbdza.sk v časti Dokumenty/ Žiadosť o preúčtovanie preplatku.
   
 • Ako boli prepočítavané zálohové predpisy platné od 1. 7. 2021?
  Zálohové predpisy sme prepočítali podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2020, pričom položky „dodávka tepla na vykurovanie“, „teplo na prípravu TV“, „studená voda na ohrev TV“, „vodné a stočné studená voda“ sme násobili koeficientom 1,05. Položku „Spotreba elektrickej energie v spoločných priestoroch“ sme vynásobili koeficientom 1. Koeficient 1,05 zohľadňuje možnú zvýšenú spotrebu, prípadne zmenu ceny. Ak ste si na domovej/vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. fondu opráv, odmenu domovníka...), táto zmena je tiež zahrnutá v novom rozpise preddavku.
   
 • Zálohový predpis ste mi znížili, môžem platiť pôvodnú sumu?
  Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete vaše úhrady ponechať v pôvodnej výške.
   
 • Zálohový predpis ste mi zvýšili, môžem platiť pôvodnú sumu?
  Nie, v takomto prípade by sme vám posielali upomienky na vzniknutý nedoplatok.
   
 • Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.
  Zálohové predpisy sú vypočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2020. Ak ste v roku 2020 alebo 2021 menili počet osôb, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame kontaktovať zákaznícke centrum, osobne, telefonicky alebo mailom požiadať o prepočítanie preddavku.
   
 • Prečo majú susedia vyšší preplatok?
  Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku má vplyv viacero aspektov: výška stanoveného preddavku, či sa byt nachádza v tom istom bytovom dome, individuálne zvyklosti rodiny, výška poplatkov v pevnej časti (napr. platby do fondov opráv a podobne). Záleží aj na tom,  či porovnávate správne sumy, keďže v preplatku môžu byť zahrnuté aj navyše uhradené zálohy.
   
 • V roku 2020 som predal byt. Kedy mi vrátite zálohu, ktorú som uhradil pri predaji bytu?
  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, vysporiadame všetky finančné prostriedky evidované na vašom konte.
   
 • Predal som byt v čase od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021, ako mi vrátite uhradené zálohy?
  V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:
  - na rok 2020, ktorú automaticky pripočítame k platbám za rok 2020 a vysporiadame spolu s vyúčtovaním za rok 2020,
  -  na rok 2021, ktorú necháme na vašom konte až do vyúčtovania za rok 2021 v roku 2022.
   
 • Pri predaji bytu som žiadal, preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Vrátite mi preplatok naozaj spôsobom, ako som žiadal?
  Áno, preplatok vám vrátime spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pri zmene vlastníka bytu.
Na Vaše otázky Vám radi odpovieme:
 • platby, preplatky, nedoplatky, vyúčtovanie
  osobne v zákazníckom centre alebo telefonicky: 041/ 555 33 50-52, 68
 • náklady na teplo, teplú vodu, studenú a zrážkovú vodu
  osobne na 1. poschodí v kanc. č. 104 alebo telefonicky: 041/555 33 56, 57, 65