Komu prinesie zdražovanie aj zisk?

Komu prinesie zdražovanie aj zisk?

Inflácia podstatne vzrástla, niektorým vlastníkom však prinesie aj zisk.

Nárast inflácie síce prináša ďalšie zdražovanie, no pre niektorých vlastníkov bytov a nebytových priestorov  to neznamená iba zvýšené výdavky za bývanie alebo vyššie náklady na  obnovu domov.

V domoch, kde prenajímajú svoje priestory na rôzne podnikateľské účely (napríklad strechy pre telekomunikačné zariadenia), prinesie vlastníkom citeľne
vyšší zisk. Týka sa to 41 domov v správe OSBD Žilina. Sumy za prenájom putujú celé do fondov domov.

Podľa Štatistického úradu SR dosiahla miera inflácie v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 12,8 %. Ako správca sme poslali oznámenia o zvyšovaní nájmu dovedna 23 spoločnostiam, ktoré na nájomnom zvýšenom iba o mieru inflácie zaplatia domom až o 13 962, 71 eura viac, ako vlani. 

Pôvodná celková suma ročných nájmov bola 109 646,70 eura. Zmenená iba o infláciu bude v roku 2023 tvoriť sumu 123 609,41 eura.