Ministerstvo žiadame o dotácie na elektrinu

Ministerstvo žiadame o dotácie na elektrinu

OSBD Žilina požiadalo Ministerstvo hospodárstva SR, aby riešilo vysoké ceny elektriny aj pre skupinu obyvateľstva, na ktorú sa zabudlo.

 

Listom z 20. marca 2023 sme sa ako správca bytov a nebytových priestorov obrátili na Ministerstvo hospodárstva SR so žiadosťou o vyriešenie dotácií na vysoké ceny elektriny v spoločných priestoroch bytových domov.

V Žiline a okolí spravujeme 11 871 bytov a 238 nebytových priestorov v 281 bytových domoch, v bytoch žije približne 24 000 ľudí.

Ministerstvo sme požiadali o také riešenie, aby ani fyzické osoby – nepodnikatelia neboli postihnutí negatívnym dôsledkom zvýšenia ceny elektriny na Slovensku.
 
Tie sadzby, ktoré je možné presunúť do sadzby "Domácnosti", postupne presúvame.