Pozor! Neplaťte viac na staré účty

Pozor! Neplaťte viac na staré účty
V Domovinkách sme vás už informovali o tom, že pre navýšenie bankových poplatkov vo VÚB sme koncom mája zrušili fondové účty bytových domov, s úmyslom šetriť financie vlastníkov bytov. (Netýka sa to domov, ktoré majú aktívne úvery).
Nové službové a fondové účty bez poplatkov sme otvorili v ČSOB. Vlastníkov sme o tom informovali pri vyúčtovaní, ktoré bolo doručované v máji tohto roku. Napriek tomu, vlastníci z 65 domov stále uhrádzajú zálohy na staré účty vo VÚB.

Ak platíte trvalým príkazom, je potrebné ho zmeniť. Ak využívate poštovné poukážky, k ročnému vyúčtovaniu sme zdarma priložili poukážky s novým číslom účtu.

(Od septembra 2021 používa aj OSBD Žilina nové číslo hlavného účtu otvoreného v ČSOB).