Každý chce bývať lepšie, no kde na to vziať? ŠFRB je pre niektoré projekty veľmi výhodné

Každý chce bývať lepšie, no kde na to vziať?  ŠFRB je pre niektoré projekty veľmi výhodné
Ísť do obnovy domu, alebo nie? Vlastníci, ktorí váhajú, sa väčšinou obávajú, ako rekonštrukciu zvládnu finančne. Mladí ľudia majú väčšinou svoje hypotéky a starší neveľmi vysoké dôchodky (v najhoršom prípade riešia existenčné problémy).

V súčasnosti sú trendom komplexné obnovy. A práve najmä pre doposiaľ minimálne obnovované bytové domy, ktoré sa do výhodnejších veľkých obnov púšťajú, je určené financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Tento spôsob však nie je vhodný pre každý takýto dom.
Ako správca sa snažíme, aby rozhodnutie o obnove domu vždy „padlo“ na schôdzi vlastníkov bytov, kde môžeme vysvetliť nielen jej postup, no najmä prezentovať všetky možnosti financovania. Preto je od samého začiatku dôležitá naša spolupráca. 

Rolu hrá aj rôznorodosť vlastníkov

Svoju rolu pri rozhodovaní o finančnom pokrytí hrajú: rozsah schválenej obnovy, našetrená suma vo fonde opráv domu, počet neplatičov – a teda aj rôznorodosť vlastníkov bytov v dome. Všetky faktory prechádzajú celým procesom vyhodnocovania, kým predložíme konkrétny návrh financovania obnovy – najskôr na schválenie komisii vlastníkov, potom samotným vlastníkom.

Každý zámer obnovy bytového domu si vyžaduje individuálne posúdenie a prepočet. Ak vlastníci plánujú napríklad iba jeden účel obnovy (napríklad výmenu rozvodov, ten väčšinou na úver zo ŠFRB nestačí). Okrem toho, podmienky pre poskytovanie prostriedkov zo štátneho fondu sa menia.

Kedy je vhodný úver zo ŠFRB

Pre získanie prostriedkov zo ŠFRB je ideálne, ak majú vlastníci 25 % vlastných zdrojov. Ak nemajú, môžu sa dofinancovať komerčným úverom z banky.
Podporu ŠFRB poskytuje maximálne na 20 rokov splácania vo výške 75 % z investičného zámeru.

Okrem zateplenia je minimálna výška podpory 30 eur/m² (maximálnu výšku podľa účelov obnovy uvidíte v grafe nižšie).

Ak sa ako najvhodnejšie pre obnovu domu ukáže financovanie zo ŠFRB, musí ho odsúhlasiť 2/3 vlastníkov bytov, ktorí nás ako správcu zároveň splnomocnia na podanie žiadosti. Dôležitý je aj termín podania žiadosti (do 15.1.), pretože objem prostriedkov je limitovaný. Neuznané žiadosti podávame opakovane (do 30. 10).

Príprava trvá rok

Príprava žiadosti pre ŠFRB je časovo veľmi náročná, trvá približne 1 rok. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so zákonom č. 150/2013 o ŠFRB a stavebným zákonom, čaká sa na stavebné povolenie.
Ako správca musíme tiež vypracovať až 42 príloh dokumentácie. (Keďže ide o úkon nad rámec správy, spoplatňujeme ju podľa platného cenníka OSBD Žilina).

Ak však dokážeme v rámci komplexnej rekonštrukcie pre dom preukázať, napríklad pre účel zateplenia požadované úspory tepla na vykurovaní alebo stanovený typ systémovej poruchy (napr. balkónov), a skombinujeme vhodné účely obnovy, môže byť podpora zo ŠFRB veľmi výhodná.  

Výška úrokovej sadzby úveru sa pohybuje od 0,5 % do 3 % a závisí od jednotlivých účelov (uvedené  v grafe). Pri kombinácii 2 účelov je nižšia úroková sadzba, pri kombinácii 3 účelov je najnižšia, a to 0,5%. Tu je možné dosiahnuť 0 % úrok v prípade, ak je jedným z účelov obnovy výmena rozvodov alebo výťahov.

Tabuľka účelov obnov bytových domov

Image
Vlastníci, ktorí nechcú čakať na obnovu domu ďalší rok, na účely svojej obnovy by nedostali zvýhodnený (až nulový) úrok zo ŠFRB a realizácia obnovy je pripravená, dávajú prednosť komerčnému úveru, alebo návratnej dotácii od OSBD Žilina.
Image