Balkóny: Rekonštruovať? Vymeniť? Zväčšiť?

Balkóny: Rekonštruovať? Vymeniť? Zväčšiť?
Takmer všetci tam sušíme bielizeň, niekto pestuje kvety, iný číta, ďalší pije kávu a vychutnáva si výhľad, podaktorí vybavujú telefonáty. Balkóny a lodžie. Viete, že práve ich oprava je pri obnove bytových domov jednou z najnáročnejších činností?
Opravte ich celé a v rámci obnovy domu

Najčastejšími chybami bývajú podľa autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Martina Novotného zhrdzavené oceľové časti znižujúce únosnosť a nedodržanie hrúbky krycej vrstvy betónu, spôsobené už pri výrobe.

Najlepšie je obnovovať balkóny a lodžie počas celkovej obnovy bytového domu ešte pred jeho zateplením. Prečo? „Napojenie detailov balkónov a lodžií na už zateplenú konštrukciu môže byť zdrojom porúch,“ upozorňuje Ing. Maroš Albedinský, bývalý vedúci technického útvaru OSBD.

Ing. Martin Novotný odporúča balkóny a lodžie opravovať komplexne: „Pri čiastkových opravách sa totiž nevyriešia všetky dôležité detaily spojené s ich sanáciou,“ hovorí. Detailov je dosť: od odstránenia statických porúch a porúch z hrdzavenia, cez kvalitné a do detailov realizované oplechovanie, až po napojenie podlahy na prah balkónových dverí.

Ide o statiku aj úsporu

Dôležitá je statika, no aj úspora. Viac peňazí „vyhodíte“, ak v jednom období dáte vyspraviť podlahu a inokedy napríklad len natrieť staré zábradlie. Ing. Martin Novotný ešte dopĺňa: „Komplexnou obnovou balkóna či lodžie na jeden raz predĺžite ich životnosť a zároveň dosiahnete neporovnateľný vonkajší vzhľad.“

Nešetrite, kde to nie je vhodné

Ktoré sú dve najčastejšie chyby pri obnove balkónov a lodžií?

- V novej podlahe je ponechané pôvodné kotvenie stĺpikov, ktoré je na 90% skorodované. Znižuje sa statická funkcia zábradlia a nový náter nie vždy stačí.

- Balkóny a lodžie sa často zatepľujú bez kontroly kotvenia zábradlia. Ak je v detaile ukotvenia hrdza, rozširuje sa aj pod zatepľovacím systémom – navyše to ešte môže urýchľovať kondenzácia vodných pár. Táto skrytá a veľmi nebezpečná porucha ovplyvňuje statiku zábradlia a peniaze na zateplenie ste vynaložili zbytočne.

Image

Pôvodné stupačky

Financovanie

Opravu balkónov a lodžií môžete okrem vlastných prostriedkov domu financovať 5 spôsobmi:

1) Vlastnými prostriedkami z fondu opráv domu.

2) Kombináciou prostriedkov z fondu opráv domu a klasickým komerčným úverom. Dom musí splniť podmienky stanovené bankou pre poskytnutie úveru.

3) Kombináciou prostriedkov z fondu opráv domu a návratnou dotáciou OSBD Žilina. Podmienky poskytnutia dotácie sú zverejnené na webovej stránke správcu v „Štatúte fondu  návratných dotácií OSBD Žilina.“

4) Kombináciou prostriedkov z fondu opráv domu a úverom zo ŠFRB, kde je možné využiť zdroje buď z účelu „Odstránenie systémovej poruchy“ alebo „Iná modernizácia bytového domu.“ Pri systémovej poruche je uvedený presný zoznam systémových porúch vrátane ich prejavov a povinných spôsobov ich odstránenia. Pri využití tohto účelu musí projektant odborne posúdiť systémovú poruchu a navrhnúť odstránenie v zmysle zoznamu.

Nemáte balkón a chcete ho?

Dnešné technológie umožňujú balkóny vymeniť za úplne nové, zväčšiť ich alebo pristaviť k bytom. K tomu treba statický posudok a svetlotechnické posúdenie bytového domu, aby nové balkóny nebránili prístupu svetla do bytov.

Rozdiel v cenách za opravu starých balkónov a vybudovanie nových nemusí byť veľký. „Počas obnovy starých balkónov sa často stáva, že po odstránení nášľapných vrstiev balkónu sa objaví skrytý problém – skorodovaná výstuž a nesúdržný betón. Sanácia takýchto porúch balkónovej dosky môže celkovú cenu opravy predražiť aj o 50%. V takomto prípade je určite zaujímavejšie zvoliť nové balkóny a zväčšiť si ich. Zvýši sa tým komfort bývania, ale aj hodnota bytu,“ konštatuje Ing. Maroš Albedinský.

Image