Týka sa nás: prešovská tragédia aj požiar v Krasňanoch

Týka sa nás: prešovská tragédia  aj požiar v Krasňanoch
Trúfli by ste si tvrdiť, ako by ste zareagovali, ak by vo vašom byte či bytovom dome nastala kritická situácia? Príkladom môžu byť vlaňajší výbuch plynu v paneláku v Prešove či tohtoročný požiar domu v Krasňanoch. Panika a stres dokážu zo známeho prostredia vytvoriť neznámy terén. Myslíte, že by ste vzali do rúk hasiaci prístroj a začali hasiť oheň? Ťažko povedať, v strese razom môžete zabudnúť na všetky zásady a pravidlá.
 
Nie je každý hasičom či záchranárom. Aj vy však môžete vedieť, kde hľadať pomoc a ako vám s tým pomôže OSBD. A čo treba robiť dovtedy, kým príde pomoc, aby ste tak dokázali odvrátiť ešte väčšie škody.
Havarijná služba je ľahko dostupná

OSBD Žilina poskytuje pre domy vo svojej správe havarijnú službu, ktorej účelom je predovšetkým zabrániť ďalším škodám na nehnuteľnosti, ochrániť zdravie a život ľudí. Informátor OSBD Žilina vám povie, ako havárie riešiť alebo za vás privolá pomoc. Po pracovnej dobe OSBD poskytuje stálu službu na t. č. 041/555 33 11.

Havarijnú službu si vlastníci bytov hradia paušálne – tento poplatok je však za nepretržité poskytovanie služby. Každý zásah havarijnej služby je spoplatnený navyše: ak ide o zásah týkajúci sa domu, je hradený z fondu údržby a opráv. Zásah v byte si každý vlastník hradí sám.

Informácie o havarijnej službe spolu s užitočnými telefónnymi číslami nájdete na webovej stránke www.osbdza.sk pod kontaktmi.
Image
Pomoc, horí!
Požiar bytovky v Krasňanoch, ktorú spravuje OSBD Žilina, vznikol skratom v elektrickej zásuvke. Nik sa nezranil, ani neprišiel o život, no dva byty zostali neobývateľné. „Našťastie, v krasňanskej bytovke bolo podkrovie čisté, bez nepotrebných vecí. Keby to tak nebolo, mohla zhorieť aj strecha, možno by sa stalo niečo horšie. Spravujeme domy, v ktorých na toto naozaj dbajú a na druhej strane aj domy, kde vlastníci nereagujú na upozornenia hasičov, že nepriechodné chodby a zapratané priestory sú rizikom,“ konštatuje Ing. Jaroslava Ďuratná, vedúca technického útvaru.

Oheň a dym môžu známy priestor premeniť v labyrint, odkiaľ sa neviete dostať a navyše môže byť plný nástrah: z nepotrebných odložených vecí na chodbách, ktoré si časom prestaneme všímať, sa zrazu stávajú prekážky na ceste k záchrane – pre obyvateľov domov i záchranárov.
„Pri jednej z kontrol sme v 13-tich bytových domoch zistili, že 99 % nedostatkov sa týka vytvárania skladísk nepotrebných vecí v pivniciach, na chodbách a hlavne
v únikových cestách. Zďaleka teda nejde o nedostatky technického charakteru ako chýbajúce vybavenie hydrantu či pokazený uzatvárací ventil pre hydrantové potrubie a podobne,“ potvrdzuje požiarny špecialista zo spoločnosti Livonec.
S dodatkom, že v takýchto prípadoch vyzvú zástupcov vlastníkov, aby do určitého času v spolupráci s domovníkmi zabezpečili nápravu.

Najväčším scenáristom je sám život
V požiar sa môžu zvrtnúť aj tie najbežnejšie situácie. V bytoch v správe družstva sa stali aj takéto prípady: Vinou skratu v elektrickej zásuvke začal horieť umakart v jadre aj kuchynská linka. Odpadol ovládací gombík horáka na sporáku a z otvoru začal unikať horiaci zemný plyn (našťastie poškodil iba sporák). Neznámy páchateľ sa cez okno na prízemí násilím vlámal do miestnosti domovníka, ukradol mu elektrické ručné náradie a potom miestnosť zapálil; pri nedbanlivom používaní sviečky vzplanul nábytok, posteľ aj odev. V kuchyni začal horieť olej v panvici – obyvateľ bytu pri príprave jedla zaspal. Tento požiar spôsobil značné škody.

Čo robiť a nerobiť?
Obyvatelia domu by mali pri požiari vykonať všetko nevyhnutné pre záchranu ohrozených, evakuovať najmä deti, starších a chorých, cez chodby, schodištia a ostatné únikové cesty a prechody do vedľajších domov; uhasiť vzniknutý požiar, ak je to možné dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, prenosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.) alebo zamedziť šíreniu požiaru.

Nikdy však nepreceňujte svoje sily:
v prvom rade ihneď zavolajte hasičov. Rovnako platí: nenechávajte „na nabíjačkách“ elektroniku, ak ich nemáte pod kontrolou.
Viete, že: ak vás veliteľ zásahu vyzve, ste ako fyzická osoba povinný poskytnúť osobnú pomoc hasičskej jednotke?

Prešovská tragédia nás vytrhla „zo snenia“
Výbuch plynu v Prešove naozaj otriasol nielen panelákom, ktorý nakoniec celý museli zbúrať. Táto tragédia si vyžiadala ľudské životy a akoby nás vytrhla „zo snenia“ o bezpečnom panelákovom živote, kde sa nemôže nič podobné stať.

S plynom sa však neradno zahrávať, ako sa potvrdilo aj v Prešove. Stále platí, že ak v byte či dome cítite plyn, treba to okamžite nahlásiť. „OSBD Žilina už disponuje vlastnou technikou na meranie úniku plynu. Bezpečnostné opatrenia sú prísne. Ak v dome dôjde k odstaveniu plynu, pred jeho opätovným spustením musí revízny technik vykonať revíziu v celom dome,“ informuje J. Ďuratná.

Ak sa vám zdá, že uniká plyn, kontaktujte informátora OSBD, pri poruche dodávky plynu v čase mimo poskytovanej havarijnej služby nepretržitú službu OSBD alebo priamo dispečing SPP: 0850 111 727.
Image
Havarijná služba – výťahy:  
Telefónne číslo na poruchovú službu nájdete vo svojom výťahu. Náročné opravy výťahov sa nevykonávajú po 19. hodine, aby hluk nerušil obyvateľov.

Havarijná služba – elektrina:
Problém s elektrinou vo vchode môže byť napríklad aj príčinou, že  nefunguje výťah. Kontaktujte domovníka, ktorý má prístup k poistkám alebo pohotovostnú službu - počas pracovnej doby na čísle  041/5682 206 a od 15. h do 7.00 h na t. č.: 0918 388 828.

Mimo pracovnej doby OSBD sa obráťte na stálu službu OSBD alebo na dispečing SSE: 0800 150 000.

Havarijná služba - voda a ústredné kúrenie:
Ak dôjde k úniku vody či poruche na ústrednom kúrení, kontaktujte informátora OSBD. Škodám sa dá v prvom rade zabrániť, ak zavriete hlavný uzatvárací ventil. Keďže vlastníci často nevedia, kde ventily sú, je napríklad počas schôdze vhodné, aby im ich domovník ukázal. Domovník vie, kde sa nachádzajú, informuje o tom vlastníkov alebo vyvesí oznam, kto má kľúče od miestnosti s ventilmi.

Problém môže nastať, ak je uzáver umiestnený v pivnici niektorého z vlastníkov. „V domoch, kde vlastníci súhlasili, sme ventily premiestnili do spoločných priestorov. V prípade záujmu OSBD zabezpečí domom označovacie štítky na hlavné uzávery teplej i studenej vody, ale aj plynu aj kúrenia,“ dodáva J. Ďuratná. (Označovacie štítky na foto vpravo dole).

Ak vás vytápa sused nad vami, v prvom rade kontaktujte jeho, možno stačí zatvoriť prívod vody v bytovom jadre. Aby ste nevytápali susedov vy, je vhodné, kontrolovať si v byte funkčnosť uzatváracích ventilov v bytovom jadre. Ich výmenu si vlastníci hradia sami.

Havárie súvisiace s vodou sa často stávajú v noci alebo keď vlastníci nie sú doma. Preto je dobré, ak vlastníci pre takéto prípady poskytnú OSBD ako správcovi na seba taký kontakt, na ktorom sú naozaj zastihnuteľní.  

Havarijná služba - kanalizácia:
v prípade poruchy na kanalizačnom potrubí alebo upchatej kanalizácie kontaktujte informátora OSBD.

Poistiť či nepoistiť?
O opäť väčších výhodách poistení domov, ktoré dokázalo OSBD Žilina vyrokovať pre vlastníkov a týkajú sa aj následkov havárií, píšeme aj v tomto čísle časopisu. Poistená je budova a obrazne povedané všetko, čo nevypadne, ak by sme dom otočili, teda stavebné konštrukcie, okná, dvere, prahy, zárubne, steny, omietky, maľovky... zo zariadenia kuchynská linka, digestor, sporák.

Iné je poistenie bytu ako domácnosti, ktoré si vlastník uzatvára s poisťovňou sám. Niektorí ľudia považujú za zbytočné mať takúto poistku. Treba však pamätať na to, že poistky domov sú síce pre vlastníkov výhodné, no náhrada škody má svoje limity. A v situácii, keď je váš byt po havárii, sa zíde doslova každé euro. Nehovoriac o tom, ak spôsobíte škodu vy a máte sa podieľať na jej úhrade spoluúčasťou.

Na záver
„Prevencia v oblasti požiarnej ochrany domu, vedomosti o hlavných uzáveroch plynu a médií, poistenie domácnosti a zachovanie si chladnej hlavy, keď vznikne havária, sú v stresovej situácii rozhodujúce a môžu znížiť rozsah škôd alebo zabrániť zraneniam či dokonca stratám životov,“ uzatvára predseda predstavenstva Milan Piliar.
Image