„Dnes by nás to stálo neporovnateľne viac“

„Dnes by nás to stálo neporovnateľne viac“

V roku 2015 zrealizovali v dome na Bajzovej ulici č. 25 – 29 kompletnú výmenu rozvodov (ležatých aj zvislých v stúpačkách bytov – okrem vzduchotechniky). Boli medzi prvými domami v správe OSBD Žilina, ktoré sa rozhodli tento typ obnovy, v tom čase zriedkavý. Dnes to oceňujú, pretože ceny sú neporovnateľne vyššie.

Rozvody vymieňala spoločnosť M-Servis Miroslav Mlích. Firmu sme si vybrali naozaj dobre. „Som spokojná, veď dnes by nás výmena rozvodov stála možno aj dvojnásobne viac,“ hovorí zástupkyňa vlastníkov Oľga Hunčíková a dodáva: Na túto firmu nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Keď sa vyskytol problém, zatelefonovala som, prišli, opravili. Ráno začali pracovať v stúpačke a večer už tiekla voda. Čo poškodili aj opravili. A kto chcel v jadre úpravy navyše, doplatil si ich sám,“ rekapituluje O. Hunčíková.
Revitalstav
Oľga Hunčíková (na snímke vo fotogalérii pod článkom) je z tých dlhoročných zástupcov vlastníkov, ktorí sa snažia mať v bytovom dome prehľad o všetkom (v dome so 184 bytmi to nie je jednoduché) a trvá na dodržiavaní zmlúv. Či už ide o plnenie termínov alebo kontrolu kvality vykonanej práce. Sama hovorí, že mali pri všetkých obnovách šťastie, bolo to však z veľkej časti vďaka jej iniciatíve. Napríklad spoločné okná, ktoré v minulosti vymieňali pri zatepľovaní domu, im zle vymerali, a tak im vrátili časť peňazí. Ďalej presadila, že po výmene balkónov za betónové lodžie každý vlastník svojím podpisom potvrdil, že je spokojný s vyhotovením svojho balkóna. „Trvalo nám päť rokov, kým sme sa dohodli na výmene balkónov, preto to bolo dôležité. Okrem toho, životnosť balkónov je približne 80 rokov, preto záleží aj na detailoch,“ vysvetľuje O. Hunčíková.

Úspechom je aj to, že zmluvy na ceny za výmenu výťahov, ktorú momentálne robia v dome, podpísali ešte za „staré“ ceny pred zdražovaním.

V dome splácajú dva úvery naraz, no v podstate po výmene výťahov už bude obnovený takmer celý dom - okrem balkónov z jednej jeho strany. Túto výmenu by ešte Oľga Hunčíková chcela ako zástupkyňa vlastníkov pomôcť zrealizovať, no až keď budú mať v dome splatenú ešte vyššiu čiastku úveru.
Image

Miroslav Mlích – M – SERVIS

Precízna inštalácia všetkých typov sietí Výmena rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch