Na Klemensovej unikala voda

Na Klemensovej unikala voda

Včas neodhalený únik vody môže pre bytový dom znamenať aj niekoľkotisícové náklady navyše.

 

Únik vody sme zaznamenali 12. mája 2022 pred bytovým domom na Klemensovej 29 – 31 v Žiline.  Potrebovali sme konať rýchlo, aby boli škody čo najmenšie. A tak sme ihneď hľadali firmu, ktorá by bola schopná zabezpečiť výkopové práce a čo najskôr vymeniť poškodenú prípojku. Poruchu odstránili 20. mája. Vyriešením havárie sa naša práca ako správcu neskončí, vec riešime aj naďalej,  až po finančné vysporiadanie vlastníkov bytov.