Nájdete sa v zozname?

Nájdete sa v zozname?
Bude aj Váš bytový dom tento rok zrekonštruovaný?  Pozrite si zoznam bytových domov, v ktorých je to už isté.

V týchto domoch sa v roku 2022 realizujú rôzne obnovy (v zátvorke uvádzame aj spôsob financovania).   
Minčolská 1 – 4, Žilina: (obnova: chodníka, rozvodov, výťahov,  Štátny fond rozvoja bývania – ŠFRB);  Lichardova 11 – 14, Žilina (balkóny, rozvody, výťahy,  ŠFRB); Radlinského 11, Žilina (lodžie, balkóny, komerčný úver); Nécseya 3, Žilina (strecha, komerčný úver);  Gaštanová 46, 48, Žilina (zateplenie obvodového plášťa, ŠFRB); Trnavská 1, Žilina (balkóny, rozvody, lodžie, ŠFRB); Dobšinského 7 – 11 Žilina (vstupy, rozvody, výťahy, ŠFRB); Hečkova 34 – 40 Žilina (zateplenie stien, lodžie, komerčný úver); Mudrochova 7 – 9, Rajec (zateplenie čelnej a zadnej steny a oprava lodžií, komerčný úver); Hlinská 8, Gabajova 5, Žilina (lodžie, komerčný úver);  Tulská 15 – 20, Žilina (rozvody, výťahy, ŠFRB); Bajzova 25 – 39 (výťahy, ŠFRB); Suvorovova 3, Žilina (zateplenie obvodového plášťa, strecha, lodžie, komerčný úver); Pionierska 4, Rajecké Teplice (obnova bytového domu – komerčný úver); Jaseňová 1 – 9 Žilina, zateplenie obvodového plášťa domu, okapový chodník – komerčný úver).