Pokračujeme vo výmene výťahov

 Pokračujeme vo výmene výťahov

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii pokračujeme vo výmene výťahov v bytových domoch.

V novembri a decembri 2020 to bolo na Borovej 29 (zhotoviteľ OTIS Výťahy, s. r. o.) a Karpatskej 1 – 3 (zhotoviteľ ELPAS, s. r. o.). Momentálne pokračuje výmena na Zvolenskej 1 – 10 (zhotoviteľ Výtahy s. r. o., Veľké Medziříčí). V januári 2021 začali s postupnou výmenou na Bajzovej 17, 19 (zhotoviteľ Elpas, s. r. o. – 2 výťahy) a Borovej 19 – 26 (zhotoviteľ Elpas, s. r. o. – 8 výťahov). Počas prác zhotovitelia dodržiavajú nariadené ochranné opatrenia.
Image