Práce v bytoch už môžeme realizovať

Práce v bytoch už môžeme realizovať

Ak vo vašom dome nastal čas na výmenu vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie (meračov tepla), alebo máte v dome naplánované iné práce, pri ktorých musia pracovníci vstupovať do bytov, je to možné od 26. apríla 2021.

Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline 21. apríla. Zamestnanci OSBD Žilina a pracovníci zhotoviteľov sú naďalej povinní dodržiavať protipandemické opatrenia: nosiť respirátory, rukavice a mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní.

Zároveň žiadame vlastníkov bytov: pri kontakte so zhotoviteľom dodržiavajte platné opatrenia a ak musíte ísť do karantény, oznámte to zhotoviteľovi alebo nám na OSBD Žilina.