Obnovu domov nezastavila ani pandémia

Obnovu domov nezastavila ani pandémia
Počas rokov 2019 – 2020 sme pre 9 bytových domov v našej správe zabezpečili významné obnovy, v rámci tzv. prípravy veľkých stavieb. Všetky sa vlastníci rozhodli financovať s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, 5 z nich sa už podarilo ukončiť . Pre niektoré domy sme kombináciou viacerých účelov obnovy dosiahli 0 % úrokovú sadzbu počas 20-ročnej doby splácania úveru, napríklad pre dom s 80 bytmi na Popradskej 1 - 4 v Žiline.
Balkóny vymenili za lodžie

Na Popradskej 1 – 4  sa vlastníci najskôr rozhodli pre výmenu výťahov a spoločných rozvodov. V kompletne zateplenom dome mali zrekonštruované balkóny, no inšpirovali sa inými domami a napokon zrealizovali aj výmenu balkónov za tzv. prefabrikované lodžie.

Všetky štyri nové výťahy majú dvere na oboch stranách – tak je možné nastupovať do výťahu priamo od vchodu do domu a vychádzať druhou stranou, k bytom.  Pre zaujímavosť, pri výmene spoločných rozvodov sa použilo 264 m kanalizačného potrubia, 1036 m vodovodného potrubia a 355 m plynového potrubia.
Image

Nové rozvody a okapový chodník na Gemerskej ulici

Veľkú obnovu sme zvládli aj počas pandémie

Počas pandémie bolo síce náročnejšie zasahovať  ľuďom do súkromia obnovou, akou je výmena rozvodov, no na Gemerskej 1 – 2 sme to úspešne zvládli. Aj vďaka spolupráci so zástupkyňou vlastníkov Vierou Tužinčinovou. Rozvody vody, kanalizácie a plynu v celkovej cene 90 000 eur vymieňala  spoločnosť Proservis Strážske. Najskôr však bolo potrebné, získať informovaný súhlas vlastníkov pre práce v bytoch a OSBD Žilina ako správca musel nahlásiť práce Regionálnemu úradu verejného zdravia v Žiline. Napriek určitým obavám sa výmenu v dome so 48 bytmi podarilo zrealizovať počas 2 týždňov, s povinnými opatreniami a bez sťažností. Vlastníci sa zodpovedne pripravili na nevyhnutné obmedzenia.

Výťahy oceníme, keď nemôžu premávať

Bez výťahov si život vo väčšine bytových domov ani nevieme predstaviť. Akou sú pomocou, to zistíme, keď musia byť úplne odstavené vinou poruchy alebo havarijného stavu. Práve havarijný stav výťahov v dome na Borovej 19 a 20 si vyžadoval, konať čo najskôr. Vlastníci sa vo výberovom konaní rozhodli pre spoločnosť Elpas, s. r. o., ktorá v marci 2021 vymenila výťahy v oboch vchodoch a po úradnej skúške ich sprevádzkovala. Nové výťahy premávajú tichšie a majú vnútorné automatické kabínové dvere BUS, ktoré sa otvárajú až po zaznení zvukového signálu.