Trápia vás odstávky elektriny?

Trápia vás odstávky elektriny?
V poslednej dobe nás často upozorňujete, že nemáte informácie o plánovaných odstávkach elektrickej energie. OSBD Žilina ako správca posiela vopred domovníkom informácie iba o odstávkach v spoločných priestoroch bytových domov, napr. pred pravidelnou údržbou, výmenou elektromera a podobne. Ostatná agenda plánovaných odstávok elektriny je výlučne v kompetencii spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., ktorú sme na základe vašich podnetov kontaktovali.
Odpovedali nám, že okrem zákonom stanovených a zaužívaných spôsobov informovania verejnosti, vydávajú pri väčších plánovaných odstávkach (viac ako 500 odberných miest) zvyčajne tlačovú správu. V nej ponúkajú aj bezplatnú službu „notifikácie o plánovaných odstávkach“. Každý, kto sa zaregistruje na webe SSD, dostane v niekoľkotýždňovom predstihu SMS-ku alebo e-mail o každej plánovanej odstávke elektriny na jeho odbernom mieste. Ako správca vám túto službu odporúčame.

Postup registrácie:
  1. www.ssd.sk
  2. kliknúť na „plánované odstávky“
  3. na podstránke pokračovať na „Aplikácia: notifikácie o plánovaných odstávkach“
  4. registrovať sa