Zmenili sa ceny údržby a opráv

Zmenili sa ceny údržby a opráv
Ceny údržby a opráv spoločných častí domov, ako ich poznáme spred roka, sú minulosťou. Museli sme zareagovať na situáciu na trhu a upraviť cenníky v rámcových zmluvách so zhotoviteľmi.
Cenníky sme od 1. 10. 2021 upravili v 16 z dovedna 36 aktívnych rámcových zmlúv so zhotoviteľmi, ktorí pre domy v našej správe zabezpečujú napr. vodoinštalatérske, kúrenárske, maliarske, murárske a klampiarske práce, havarijné služby a ďalšie.
V rámci komplexnej starostlivosti o výťahy, ktorú zabezpečuje spoločnosť Elpas
s. r. o., sa navýšila jednotková paušálna cena za výťah/mesiac z 8 eur bez DPH na 9,60 eura bez DPH. Jednotková paušálna cena za stanicu/mesiac stúpla z 1,20 eura bez DPH na 1,40 eura bez DPH. Dôvodom je zvýšenie inflácie, minimálnej mzdy a nárast cien materiálov za posledné tri roky.

Väčšina rámcových zmlúv bola aktualizovaná naposledy v roku 2019. V júli 2021 vzrástla medziročná inflácia o 3,3 %, čo je najvyšší nárast za posledných 8 rokov. Ceny materiálov a služieb rástli počas celého roka. Ukázalo sa, že základná hodinová sadzba 10 eur je v súčasnosti pre živnostníkov a spoločnosti viac než nedostačujúca, preto sa zvýšila na 12 eur. Minimálna mzda oproti roku 2019 stúpla až o 20 %. Nahor tiež išla sadzba za dopravné náklady na jedno miesto plnenia zo 4,50 eura na 6 eur.

Napriek všetkému, stále môžeme hovoriť o veľmi priaznivých cenách, ktoré vám ako správca garantujeme vďaka uzatvoreným rámcovým zmluvám.