Ani netušíte, čo všetko riešime

Ani netušíte, čo všetko riešime

Občas riešime aj smutné situácie, napríklad ak je v byte nájdený vlastník bez známok života.

Pre bežného človeka je zložité predstaviť si, čím všetkým sa na bytovom družstve zaoberáme. Bývanie je však späté s medziľudskými vzťahmi i rôznymi príbehmi, ktoré od našej práce nemožno oddeliť. Najmä ak nájdeme v byte človeka bez známok života, ktorý navyše prerušil kontakt s rodinou. Vtedy môžeme byť do situácie dokonca zainteresovaní viac, ako je v kompetencii bytového správcu. Situáciu však riešiť musíme.
Čo všetko sa stáva, si na našom portáli prečítate už čoskoro.