Žiadame o peniaze pre ďalšie domy

Žiadame o peniaze pre ďalšie domy

Štátnemu fondu rozvoja bývania – ŠFRB je možné podávať žiadosti o finančnú podporu na obnovu domov dva razy do roka, vždy k 1. januáru a k 15. septembru.

Tento rok podáva OSBD Žilina k septembrovému termínu žiadosti o obnovu dvoch bytových domov: Záborského 1 – 5, Žilina (obnova rozvodov a výťahových šácht); Hlinská 20 a Gabajová 17, Žilina (rekonštrukcia rozvodov a výťahov).
Od začiatku roku 2022 obnovujeme zo štátnych prostriedkov spolu s vlastníkmi tieto domy v Žiline:
Minčolská 1 – 4, Lichardova 11 – 14, Gaštanová 46, 48; Trnavská 1, Dobšinského 7 – 11, Tulská 15 – 20. 
Ďalších 6 domov je v rekonštrukcii s pomocou financií z komerčných úverov.