Do roka a do dňa...

Do roka a do dňa...
Stretávajú sa raz do roka, v máji to nebude inak.

Predstavenstvo OSBD Žilina opäť po roku zvolalo Zhromaždenie delegátov. Uskutoční sa 18. mája v žilinskom hoteli Slovakia. Tradične prerokovávané body programu súvisiace s výsledkami hospodárenia, činnosťou predstavenstva či kontrolnej komisie družstva budú doplnené o zmenu stanov, rokovacieho a volebného poriadku, ale i mimoriadnej doplňujúcej voľby člena Kontrolnej komisie OSBD Žilina.