Rozlúčili sme sa s p. Ottom Wieslerom

Rozlúčili sme sa s p. Ottom Wieslerom
Smutná správa nás zastihla v apríli. Zomrel pán Otto Wiesler, dlhoročný člen OSBD Žilina a funkcionár v jeho orgánoch.

S pánom Wieslerom sme sa naposledy rozlúčili 12. 4. 2022 v Žiline.
V poslednom období pôsobil ako predseda Kontrolnej komisie OSBD Žilina. Bol pre nás symbolom odbornosti, rozvážnosti, pokoja a ochoty pomôcť. Svojím aktívnym prístupom k novým projektom a výzvam nás podporoval nielen pri ich uvádzaní do praxe, ale bol aj príkladom pre hľadanie nových možností v činnosti družstva. Česť jeho pamiatke.