Do správy sme prijali Polikliniku v Rajci

Do správy sme prijali Polikliniku v Rajci
Od 1. 1. 2022 pribudol do správy OSBD Žilina nový objekt, Poliklinika v Rajci. Správa nebytových priestorov týmto pre nás nadobúda nový význam. Jedným z prvých krokov, ktoré urobíme, bude energetický audit, nevyhnutný pre zabezpečenie spoľahlivej a efektívnej prevádzky budovy.