Spravujeme 5 nových domov

Spravujeme 5 nových domov
Okrem polikliniky v Rajci spravujeme od 1. januára 2022 aj 5 nových bytových domov. Tri z nich sa nachádzajú v Rajci na uliciach: Obrancov mieru 38, Obrancov mieru 39, Bystrická 9 (na snímke vo fotogalérii). Do našej správy pribudla aj bytovka v Kotešovej 374 (na snímke vo fotogalérii) a novostavba bytového domu v Hornom Hričove 602.
Image