Kedy sprístupniť byt odpočtárom?

Kedy sprístupniť byt odpočtárom?

Koncoročné odčítavanie meračov sa začína 15. decembra 2022.

 

V prevažnej väčšine bytových domov v našej správe už odčítavame spotreby z meračov na diaľku. Ako každý rok, byty pre koncoročné odpočty budú sprístupňovať tí vlastníci, ktorí digitálne prístroje zatiaľ nemajú.

Termín koncoročného odčítavania spotrieb studenej a teplej vody a pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) k 31. decembru je stanovený od 15. 12. 2022 do 10. 1. 2023. (Podrobnejší harmonogram nájdete od polovice decembra na webe www.osbdza.sk).  
Naši externí pracovníci odčítajú v bytoch, do ktorých musia vstúpiť takmer 15 tisíc prístrojov. Zdvorilo žiadame týchto vlastníkov bytov, aby boli ústretoví a sprístupnili im merače. Sú zaškolení a skúsení a v bytoch sa zdržia iba na nevyhnutný čas.

 

Dodatočné odpočty
Ak ako vlastník/nájomca bytu/nebytového priestoru (NP) nesprístupníte byt v čase odpočtov, odpočtár vám nechá oznámenie o náhradnom odpočte: buď na dverách bytu alebo písomné upozornenie v poštovej schránke. Ak nebude byt/NP sprístupnený ani v náhradnom termíne, môžete požiadať o odpočet v individuálnom termíne – do 29. 2. 2023. Odpočet v individuálnom termíne je spoplatnený a je potrebné oň požiadať na OSBD Žilina.   

 

Pre rozpočítanie nákladov za rok 2021 akceptujeme odpočty v bytoch/NP, vykonané najneskôr do 29.2. 2023.
Požiadavky vybavujú tieto zamestnankyne: Mgr. Andrea Kriššáková, Anna Todtová, Katarína Bučkuliaková.

Kontakty: 041 / 555 33 57; 54; 35

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.