Monitorujeme úrokové sadzby

Monitorujeme úrokové sadzby

Obnovu svojho bytového domu bez financií z úveru dokázalo zrealizovať len minimum vlastníkov.    
Keďže v tomto období sa úrokové sadzby úverov rýchlym tempom menia, rastú, zamestnanci ekonomického útvaru OSBD Žilina v spolupráci s bankami mesačne monitorujú a prehodnocujú úrokovú sadzbu Euribor, s možnosťou refinancovať úver v inej banke s nižšími úrokmi.

Euribor® je denná referenčná sadzba publikovaná Európskym inštitútom pre peňažné trhy,. Je založená na priemerných úrokových sadzbách, za ktoré banky eurozóny ponúkajú požičanie nezabezpečených prostriedkov iným bankám na veľkoobchodnom peňažnom trhu v eurách. Je variabilná a môže byť jednou zo zložiek úrokovej sadzby.