Končíme. Boli ste doma?

Končíme.  Boli ste doma?

Ukončujeme proces odpočtov spotrieb na meračoch v bytoch. Koho sme nezastihli, dostal výzvu.

V januári 2023 sme ukončili odpočty meračov vody a meračov tepla na radiátoroch v bytoch, ktoré odpočtári navštevovali osobne od 15. 12. 2022 do 10. 01. 2023. Ďakujeme za vašu ústretovosť a prístup.  

Do konca januára sme odosielali písomné výzvy na sprístupnenie bytu tým vlastníkom, ktorí počas odčítavania neboli doma a nepožiadali o náhradný termín. Týkalo sa to predovšetkým bytov so staršími ampulkovými PRNV na radiátoroch, ktoré je potrebné vymeniť.
Počas prvého mesiaca tohto roka sme tiež zabezpečili odčítanie elektronických meračov s diaľkových odpočtom.

Ak ste v čase odpočtu meračov  studenej a teplej vody neboli doma a dostali ste od nás výzvu, stačí, ak nám pošlete fotografie meračov vody e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..