Hlbšie do peňaženiek siahnu aj nájomcovia

Hlbšie do peňaženiek siahnu aj nájomcovia

Po ostatnom zvýšení cien tepla vlani sme na nájmy nesiahli. Teraz už to nie je možné.

V polovici roka 2021 začali rásť ceny elektriny, plynu a tepla. V roku 2022 sme sa vplyvom viacerých negatívnych okolností dostali naplno do energetickej krízy. To sa odrazilo na neočakávane vysokých  cenách energií na trhu pre rok 2023 a ovplyvnilo ceny tovarov, služieb, a teda aj nákladov na priestory OSBD Žilina, ktoré prenajímame (kancelárske a skladové priestory, strešné a parkovacie plochy).   

 „Pripomínam, že na opätovnú zmenu ceny tepla od 1. augusta 2022, sme nezareagovali zvyšovaním nájmov vďaka opatreniam, ktoré sa nám podarilo zrealizovať,“ hovorí Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina.

Od 1. 2. 2023 sme však nútení, zmeniť ceny za využívanie našich priestorov na Kragujevskej a Tulskej ulici.

Vo výške upraveného nájomného sa odzrkadľuje zmena cien energií aj vysoká miera inflácie za rok 2022, ktorá podľa Štatistického úradu SR vzrástla oproti predchádzajúcemu roku v priemere o
12,80 %.

Aj my ako správca sa v rámci svojich možností snažíme šetriť energie v našich priestoroch,  ktoré využívajú aj naši nájomcovia. V roku 2023 sme aktívne zaviedli viacero úsporných opatrení. Plánujeme aj montáž fotovoltických panelov, ktoré by výrazným spôsobom mohli prispieť k zníženiu množstva nakupovanej elektriny.
Samotných nájomcov sme oslovili, aby sme úsporné opatrenia realizovali spoločne. Navrhli sme konkrétne opatrenia, ktoré im budeme posielať e-mailovou poštou.